Uddannelsesparat

Varenr.: 5065

Uddannelsesparat? - en antologi om uddannelsesparathed
Ungdomsringen har med denne bog ønsket at undersøge mange forskellige vinkler og perspektiver på, hvordan unge bliver uddannelsesparate. Ønsket er, at alle unge får den uddannelse, der passer til netop dem, og dermed er medvirkende til at sikre udvikling, medborgerskab og samfundets sammenhængskraft.
Hvilken rolle spiller folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvilken rolle spiller klubber og ungdomsskoler og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelserne – dette undersøger bogen gennem forskellige bidrag fra både ledere, forskere, og unge, der selv har begrebet uddannelsesparathed tæt inde på livet.
Især fritidslivets betydning for dannelse og samarbejde ind i den åbne skole optager ansatte i klubber og ungdomsskoler for tiden. Her er et af synspunkterne, at de ansatte der beskæftiger sig med fritidens læringsmodeller, ikke skal være undervisningsassistenter for lærerne, men skal finde deres eget potentiale i et frugtbart samarbejde til gavn for børn og unge.
Antologien er tænkt som er refleksivt indlæg i den igangværende debat om begrebet uddannelsesparathed. Vi håber, at I derude tænker med og tænker videre. Formålet er at folkeskolereformen og fritidslivet fremadrettet kan gavne og give hinanden det bedste fra begge verdener, således at et samarbejde bliver etableret og kommer til at fungere optimalt, med positiv udvikling til følge for både de unge og for samfundet.

Pris kr. 50,00