Fritid - den nye elev i klassen

Varenr.: 5092

FRITID - DEN NYE ELEV I KLASSEN henvender sig til pædagoger, lærere og studerende, fritids- og
ungdomspædagogiske ledere, skoleledere, beslutnings-tagere og andre med interesse for fritids- og ungdomspædagogikkens historiske og fremtidige rolle og udvikling.

Fritids- og ungdomspædagogikken har gennem historien været i konstant udvikling, men med den nye folkeskolereform oplever vi den hidtil mest dramatiske forandring. Den fritids- og ungdomspædagogiske profession, som vi kender den, er markant udfordret.

”Hvis du som leder eller pædagog vil forstå det pædagogiske felt, skal du læse denne bog. Med et sofistikeret analyseapparat fanger bogen præcist fritids- og ungdomspolitikkens historiske udvikling. Men bogen stopper ikke her. Den viser, hvor radikalt betingelserne for at praktisere fritids- og ungdomspædagogik lige nu sættes på spil. Dermed startes også den vigtige debat om, hvad vores pædagogiske ambitioner med børn og unge skal være, og hvordan du som leder kan navigere i de grænseløse læringslandskaber, som den aktuelle skolereform skaber.”

Helene Ratner
Ph.d. og adjunkt, CBS, Institut for Ledelse, politik og filosofi

Med denne bog tilbydes du en række videospots på op til 15 min. Små oplæg, der kan ses selvstændigt eller i forlængelse af hvert kapitel. Når du scanner de medfølgende QR-koder, finder du vej til Ungdomsringens Akademi.

Oplægsholderne er:

 • Helene Ratner, ph.d. og adjunkt, CBS,
 • Institut f. Ledelse, politik og filosofi
 • Niels H. Elberling, cand.pæd.psyk. og tidligere rektor f. klubpædagoguddannelsen
 • Sven Mørch, dr.phil., lektor v. Københavns Universitet
 • Jes Jørgensen, cand.pæd.soc. og
 • børn- og ungechef på Ærø
 • Justine G. Pors, ph.d. og adjunkt, CBS, Institut f. Ledelse, politik og filosofi
 • Trine Ankerstjerne, fritidspædagog, professionskonsulent på pædagoguddannelsen v. UCC
 • Toke Agerschou, socialpædagog og fritids- og ungdomsskolechef i Aarhus Kommune
 • Søren Østergaard, ph.d. og chef f. Center
 • f. Ungdomsstudier
 • Pernille Hviid, ph.d., lektor v. Københavns Universitet
 • Elisa Bergmann, formand f. BUPL
 • Simon Kollerup, formand f. Ungdomsringen

Bogen koster 200 kr. pr. stk. inkl. moms, men køber du 10 bøger, får du dem for 1.750 kr. inkl. moms. Hertil kommer ekspeditionsgebyr på kr. 62,50 kr. samt porto efter gældende takst. Køber du mere end én bog, bliver det endelige beløb rettet manuelt, inden regningen udsendes.

Pris kr. 100,00