FREMTIDENS KLUBTILBUD - fritids- og ungdomspædagogik i teori og praksis

Varenr.: 5097

FREMTIDENS KLUBTILBUD - fritids- og ungdomspædagogik i teori og praksis

Forfattere: Christoffer Schultz, Ditte Marie Lindeskov og Jesper Larsen

Link til webinar, 26 marts 2021 (Youtube)

Link til slides (PDF)

Fritids- og ungdomsklubberne i Danmark har i årevis haft en stor betydning i rigtig mange unges liv. På trods af dette har fritids- og ungdomspædagogikken  sjældent fået den store opmærksomhed, og særligt klubområdet er underrepræsenteret inden for den pædagogfaglige litteratur. Med denne bog er  ambitionen at kaste lys over klubberne og den særlige fritids- og ungdomspædagogik, der bedrives her.

 

Gennem praksisnære eksempler fra både pædagoger og unge giver bogen et dybdegående indblik i den betydning, klubberne har for unge over hele landet.  Samtidig tilbyder bogen en ungdomsteoretisk tænkning til inspiration for den fortsatte udvikling af det fritids- og ungdomspædagogiske område.

 

Bogen henvender sig særligt til klubpædagoger, -ledere og pædagogstuderende. Desuden kan bogen med fordel læses af pædagogiske konsulenter og  andre med interesse i større børn og unges fritid og ungdomsliv.

 

Bogen udkommer d. 26. marts 2021.

Pris kr. 186,00