Læs Ungdomsringens vedtægter her


 

Regionsgeneralforsamlinger 2018

Midtjylland:

Regionsgeneralforsamling - Region Midtjylland 2018
26. sep 2018 / 18:00 - 20:30
Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg​
 

Kære medlem af Ungdomsringens Region Midtjylland

Ungdomsringen er styret af medlemmerne. Derfor er de årlige regionsgeneralforsamlinger din mulighed for at få indflydelse på, hvad Ungdomsringen skal arbejde med i fremtiden.

Jf. Ungdomsringens vedtægter §9 stk. 4 skal Ungdomsringens fem regioner afholde generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober.

Som medlem af Region Midtjylland indkaldes du hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted:

Dato:  Onsdag den 26. september

Tid:     Kl. 17.30 – 21.00

Sted:  Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg

Program:

17.30 – 18.00: Check-in og aftensmad (tilmelding senest 21.9.)
18.00 – 19.30: Ordinær Generalforsamling

1.      Velkommen og valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formandens beretning

a. Fremlæggelse og debat

b. Godkendelse af formandens beretning

4.      Øvrige beretninger

a.Ungerådet og Midtjyllands UngeEventgruppe  

5.      Økonomi

a.      Fremlæggelse og debat af regnskab

b.      Godkendelse af regnskab  

6.      Indkommende forslag  

7.     Fremtidigt arbejde

8.      Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 5

a.    Valg af landsrådsmedlem (2-årig)

b.    Valg af suppleant til landsrådsmedlem (2-årig)

c.     Valg af økonomiansvarlig (1-årig)

d.     Valg af ungerådsmedlem/landsrådsmedlem (1-årig)

e.     Valg af ungerådsmedlem (2-årig)

f.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

9.      Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet/landsrådsmedlem

10.   Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet

11.  Valg af 2 revisorer

12.   Valg af to revisorsuppleanter

13.   Valg af 28 kongresdelegerede og suppleanter

14.   Eventuelt

Kl. 19.30-21: Oplæg om ”unge, gaming og gambling” ved Center for Ludomani.

Der serveres kaffe, te og lidt sødt under mødet.

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer, af hensyn til lokalestørrelse og bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 21. september til tir@ungdomsringen.dk/ mobil 30 92 21 68.

Få indflydelse

Vi håber, at du vil være med til at udvikle Ungdomsringen ved at deltage i regionsgeneralforsamlingen.

Vi håber også på, at nye unge og voksne synes, at det kunne være interessant at deltage i det gode og spændende bestyrelsesarbejde vi har i region Midtjylland og opfordrer alle kommuner at deltage med voksne og unge repræsentanter.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 4. september kl. 18.00 til tir@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for opstilling til landsrådsmedlem.

Dagsorden med indkommende forslag, regnskab samt kandidater til landsråd udsendes pr. mail til alle medlemmer i regionen to uger før regionsgeneralforsamlingen.

Har du spørgsmål eller ønske at vide mere om bestyrelsesarbejde og ungeråd, så kontakt regionskonsulent Titte Randvig på tlf. 30 92 21 68 eller tir@ungdomsringen.dk.

 Nordjylland:

Regionsgeneralforsamling - Region Nordjylland 2018
11. okt 2018 / 17:00 - 21:00
Fritidscenter Vesterkæret, Skydebanevej 6, 9000 Aalborg

Indkaldelse til Ungdomsringens Generalforsamling Region Nordjylland

Dato: Torsdag den 11. oktober 2018

Tid: Kl. 17.00 – 20.00

Sted: Fritidscenter Vesterkæret,  Skydebanevej 6A, 9000 Aalborg

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 20. september kl. 18.00 til sel@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

På valg:

 • Landsrådsmedlem skal vælges for en 2-årig periode
 • 1 suppleant for landsrådsmedlemmet skal vælges for en 2-årig periode.
 • Økonomiansvarlig skal vælges for en 1-årig periode.
 • Ungerådsmedlem, som ikke er landsrådsmedlem, skal vælges for en 2-årig periode.

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal. 

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 4. oktober til sel@ungdomsringen.dk.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk.
 Hovedstaden:

Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden 2018
11. okt 2018 / 17:30 - 20:45
TK Ungdomsgård, Turborgvej 185, 2400 København

Indkaldelse til Generalforsamling Region Hovedstaden

Torsdag den 11. oktober 2018, kl. 17.30-20.45

TK Ungdomsgård, Tuborgvej 185, 2400 København NV

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding til aftensmåltidet ske senest den 4. oktober 2018 til chs@ungdomsringen.dk.

Stemmeret og indkomne forslag

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 20. september 2018 kl. 18.00 til chs@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstilling til valg af landsrådsmedlem.

Gratis deltagelse i Ungdomsringens årsmøde og kongres

Temaet i år er ”stærkere fællesskaber”. To dage fyldt med faglige oplæg, debat, netværk og fællesskab. Delegerede valgt på generalforsamlingen deltager gratis. Kongressen finder sted den 23.-24. november 2018. Klik her for mere information.

Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre. 

Fagligt oplæg før generalforsamlingen

Ud over den ordinære generalforsamling har vi inviteret Center for Ludomani til at komme med et oplæg om unge, gaming og gambling. Om oplægget skriver Center for Ludomani:

96% af alle unge drenge gamer. Det betyder, at computerspillet nu er så stor en del af ungdomslivet, at det ikke er til at komme udenom. Alligevel er der mange voksne – både forældre og fagprofessionelle – der ikke er helt med på, hvad computerspillet er, kan og hvad man skal være opmærksom på. Det er en skam, for det er vigtigt, at de voksne både viser interesse og sætter gode rammer! Med interessen for computerspillet kommer ofte også en interesse for gambling. Gambling og ludomani bliver tit forvekslet med gaming, og det hele bliver noget rod for både voksne og børn.

Program
17.30 - 18.00: Aftensmåltid (tilmelding påkrævet)
18.00 - 18.20: Præsentation af formandens beretning og fremtidig virksomhed
18.20 - 18.30: En hilsen fra Ungerådsformanden
18.30 - 19.15: Fagligt oplæg ved Center for Ludomani
19.15 - 19.30: Pause med kaffe og kage
19.30 - 20.45: Generalforsamlingens officielle punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning (afvikles allerede ved mødets start)
  1. Godkendelse af formandens beretning
 4. Øvrige beretninger (afvikles allerede ved mødets start)
 5. Fremlæggelse af regnskab
  1. Debat af regnskab
  2. Godkendelse af regnskab  
 6. Indkommende forslag
 7. Fremtidig virksomhed (afvikles allerede ved mødets start)
 8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 6-8
  (hver kommune har ret til minimum én plads i bestyrelsen, jvf. § 9.stk 7)
 9. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet, som også er landsrådsmedlem (valg i ulige år)
 10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)
 11. Valg af to revisorer
 12. Valg af to revisorsuppleanter
 13. Valg af 43 kongresdelegerede og suppleanter
 14. Eventuelt

På valg:

 • Landsrådsmedlem skal vælges for en 2-årig periode. På nuværende tidspunkt har Kenneth Dubgaard Poulsen (Gribskov Kommune) meldt sig som kandidat.
 • Vælges Kenneth Dubgaard Poulsen som landsrådsmedlem, skal der vælges en ny næsteformand for en 1-årig periode. På nuværende tidspunkt har Belinda Lütz (Københavns Kommune) meldt sig som kandidat.
 • 1 suppleant for landsrådsmedlemmet skal vælges for en 2-årig periode. På nuværende tidspunkt har Susan Aasted Jakobsen (Københavns Kommune) meldt sig som kandidat.
 • 1 økonomiansvarlig skal vælges for en 1-årig periode. På nuværende tidspunkt har Ingrid Tolstrup (Bornholms Regionskommune) meldt sig som kandidat.
 • 1 ungerådsmedlem, som ikke er landsrådsmedlem, skal vælges for en 2-årig periode.

 

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Christoffer Schultz på tlf. 30 92 21 62 eller chs@ungdomsringen.dk.
 Sjælland:

Regionsgeneralforsamling - Region Sjælland 2018
25. sep 2018 / 17:00 - 20:00
Faxe Ungdomsskole, Søndergade 12, 4690 Haslev

Program følger.

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Søren Elmkær på tlf. 30 92 21 67 eller sel@ungdomsringen.dk

 


Syddanmark:

Regionsgeneralforsamling - Region Syddanmark 2018
4. okt 2018 / 17:30 - 20:30
Stenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr. Vildstrup, Nr. Bjært, 6000 Kolding

Regionsgeneralforsamlingen er åben for alle medlemmer uden tilmelding, men af hensyn til bestilling af forplejning skal tilmelding ske senest den 01. oktober til mol@ungdomsringen.dk.

Har du ideer eller forslag du gerne vil have behandlet på regionsgeneralforsamlingen under punktet ”indkommende forslag”, skal de være indsendt senest den 13. september kl. 17.00 til mol@ungdomsringen.dk. Det samme gælder for indstillinger til valg af landsrådsmedlem.

Hver ordinær medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal. 

Gratis deltagelse i Ungdomsringens årsmøde og kongres

Temaet i år er ”stærkere fællesskaber”. To dage fyldt med faglige oplæg, debat, netværk og fællesskab. Delegerede valgt på generalforsamlingen deltager gratis. Kongressen finder sted den 23.-24. november 2018. Klik her for mere information.

Har man ikke mulighed for at være til stede under generalforsamlingen kan man alligevel opstille som kongresdelegeret, men kun med et skriftligt tilsagn. Hvis du er under 18 år og ønsker at deltage i kongressen, skal du, når du tilmelder dig kongressen, have tilladelse med fra dine forældre. 

Fagligt oplæg før generalforsamlingen

Ud over den ordinære generalforsamling har vi inviteret Center for Ludomani til at komme med et oplæg om unge, gaming og gambling. Om oplægget skriver Center for Ludomani:

96% af alle unge drenge gamer. Det betyder, at computerspillet nu er så stor en del af ungdomslivet, at det ikke er til at komme udenom. Alligevel er der mange voksne – både forældre og fagprofessionelle – der ikke er helt med på, hvad computerspillet er, kan og hvad man skal være opmærksom på. Det er en skam, for det er vigtigt, at de voksne både viser interesse og sætter gode rammer! Med interessen for computerspillet kommer ofte også en interesse for gambling. Gambling og ludomani bliver tit forvekslet med gaming, og det hele bliver noget rod for både voksne og børn.

Program
17.30 - 18.00: Aftensmåltid (tilmelding påkrævet)
18.00 - 18.45: Fagligt oplæg ved Center for Ludomani
18.45 – 19.00 Oplæg fra næstformand i Ungdomsringen, Lars Holme
19.00 - 19.15: Pause med kaffe og kage
19.15 - 20.30: Generalforsamlingens officielle punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

a.Godkendelse af formandens beretning

4. Øvrige beretninger

5. Fremlæggelse af regnskab

a.Debat af regnskab

b.Godkendelse af regnskab  

6. Indkommende forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. § 9.stk 6-8
(hver kommune har ret til minimum én plads i bestyrelsen, jvf. § 9.stk 7)


91 Ungerådsmedlem (kun i lige år)

10. Valg af to suppleanter for ungerådsmedlemmet (valg i lige år)

11. Valg af to revisorer

12. Valg af to revisorsuppleanter

13. Valg af 20 kongresdelegerede og suppleanter

14. Eventuelt

På valg:

 • Landsrådsmedlem skal vælges for en 2-årig periode
 • 1 suppleant for landsrådsmedlemmet skal vælges for en 2-årig periode.
 • Økonomiansvarlig skal vælges for en 1-årig periode.
 • Ungerådsmedlem, som ikke er landsrådsmedlem, skal vælges for en 2-årig periode.

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt regionskonsulent Morten Larsen på tlf. 30 92 21 60 eller mol@ungdomsringen.dk.