Region Syddanmark

Regionsbestyrelsen Syddanmark

2020/2021

Kim Ebbehøj - Formand og Landsrådsmedlem (valgt 2019) 
Tlf.: 27 90 65 37
Mail: kton@sonderborg.dk
Sønderborg Ungdomsskole
Sønderborg Kommune

Lisbeth Teglbjærg – Næstformand – (valgt i 2019) 
Tlf.: 21 84 08 96
Mail: lisbt@nyborg.dk
Nyborg Ungdomsskole
Nyborg Kommune

Otto Schmidtke – Landsrådsmedlem (valgt 2020)
Tlf.: 24 79 48 14
Mail: haots@vejle.dk
Vejle Ungdomsskole
Vejle Kommune

Peter Hellerstedt Nyholm – Økonomiansvarlig (valgt 2020)
Tlf.: 21 24 57 24
Mail: pehn@langelandskommune.dk
Langelands Ungdomsskole
Langeland Kommune

Annika Peters – Bestyrelsesmedlem og landsrådssuppleant (valgt i 2020) 
Tlf.: +49 17680645801 
Mail: annika@sdu.de
Rendsborg Ungdomshus
Flensborg

Morten Schneider Schlægelberger – Bestyrelsesmedlem (valgt 2019)
Tlf.: 92 43 94 54  
Mail: mschla@nordfynskommune.dk
Nordfyns Ungdomsskole
Nordfyns Kommune

Esben Lind - Bestyrelsesmedlem (valgt 2020)
Tlf.: 74 92 83 24
mail: esl@toender.dk
Tønder Kommune
Tønder Ungdomsskole

Line Gram Hansen - Bestyrelsesmedlem (valgt 2020)
Tlf.: 27 90 74 60
mail: lghn@sonderborg.dk
Sønderborg Ungdomsskole
Sønderborg Kommune

Linda Frølund Hansen – Bestyrelsesmedlem (valgt 2019)
Tlf.: 51 29 71 89
Mail: linda.frolundhansen@middelfart.dk
Middelfart Ungdomsskole
Middelfart Kommune

Sarah Bak Jørgensen – Ungerådsmedlem (valgt 2020)
Tlf. 53 30 73 67
Mail: Sarah-bj@hotmail.DK
Nordfyns Ungdomsskole
 

Sascha Döstrup - Revisor og tilforordnet (valgt 2020) 
Tlf.: +49 15256161767
Mail: sascha@sdu.de
Sortevej Børne- og Ungdomshus
Flensburg
 

Leif Hansen - Revisor (valgt 2020)
leiha@vejle.dk