Rygning

Loven omkring røgfrie miljøer på arbejdspladser blev vedtaget 6. juni 2007

Reglerne betyder, at man ikke må ryge indendørs på arbejdspladsen. Alle ansatte skal have klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen, hvor de i givet fald må ryge og konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken. Dette betyder, at der ikke må ryges indendørs i klubber og ungdomsskoler. Hverken børn eller voksne. Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

  • Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen.
  • Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik

 

Følgende er et uddrag af rygeloven: hele loven kan læses på www.arbejdstilsynet.dk
§ 1. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.
Institutioner og skoler for børn og unge

§ 7. På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.
Stk. 2. For døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lign., der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser.

§ 8. For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes.
Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum, hvor de pågældende kan ryge.

 

Øvrige uddannelsesinstitutioner

§ 9. På uddannelsesinstitutioner, der ikke er omfattet af § 7, kan det besluttes, at elever og studerende må ryge i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads og kun benyttes af én elev eller studerende ad gangen.
Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor elever og studerende må ryge.