Klubbers lovgrundlag

Der er fem mulige lovgivninger for etablering af klubtilbud eller lignende:
 
  • Dagtilbudloven
  • Ungdomsskoleloven
  • Lov om social service
  • Folkeoplysningsloven
  • Lov om folkeskolen
 
Hvis du vil vide mere, så kontakt sekretariatet på tlf. 70 27 00 50 eller spørg i egen kommune.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Ungdomsringen på 70 27 00 50 eller spørg i egen kommune.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Ungdomsringen på 70 27 00 50 eller spørg i egen kommune.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Ungdomsringen på 70 27 00 50 eller spørg i egen kommune.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Ungsdomsringen på 70 27 00 50 eller spørg i egen kommune.