Billeder og personoplysninger på internettet og sociale netværk

I Danmark er det Datatilsynet, der fører tilsyn med persondataloven, som bl.a. er gældende for billeder og personlige oplysninger på internettet.
 
Billeder på internettet
Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på nettet uden samtykke. Som hovedregel gælder det dog, at situationsbilleder, hvor det er situationen der er i fokus og ikke personerne, kan offentliggøres uden samtykke. Det kan f.eks. være en klubaktivitet eller udflugt. Portrætbilleder, hvor formålet er at afbillede en eller flere bestemte personer, skal der derimod som udgangspunkt gives samtykke til at offentliggøre. Det kan f.eks. være et klassebillede eller et gruppebillede, som er opstillet med det formål at afbillede personerne.
 
Personlige oplysninger på internettet
Alle oplysninger om en person betragtes som udgangspunkt som personlige oplysninger og er dermed omfattet af persondataloven. Se de nærmere bestemmelser på Datatilsynets hjemmeside om sociale netværk.