Kongres 2018

Kære medlem og ungemedlem i Ungdomsringen

Der indkaldes hermed til kongres i Ungdomsringen.

Fredag og lørdag den 23. - 24. november 2018

Brandbjerg Højskole

Brandbjergvej 12

7300 Jelling

Ungdomsringens kongres afholdes ifølge vedtægternes § 5, stk. 7 den sidste hele weekend i november.

       Ifølge vedtægterne behandles følgende dagsordenpunkter (lørdag den 24. november fra. kl. 09.00)

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af Ungerådsformandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Ungdomsringens politikker
 6. Diskussion af og afstemning om indkommende forslag
 7. Godkendelse af budgetudkast
 8. Valg af:
  1. Formand
   Formand på valg i 2018 -1 årig. Ungdomsringens nuværende formand Simon Kollerup, medlem af folketinget, ønsker at stoppe efter 4 år som formand. Derfor skal Ungdomsringen have en ny formand. I første omgang er valget for 1 år, idet valg til formand afholdes i ulige år  
  2. Næstformand
   Næstformand på valg i 2018 -2 årig. Ungdomsringen har 2 næstformænd, der vælges i hhv. lige og ulige år. Den nuværende næstformand Lars Holme, Fritidscenterleder i Aalborg blev valgt i 2014 og igen i 2016 og ønsker at genopstille. Landsrådet indstiller Lars Holme til genvalg
  3. Ungerådsformand
   Valg af Ungerådsformand i 2018-2 årig. Ungdomsringens Ungerådsformand vælges i lige år for en 2-årig periode. Den nuværende Ungerådsformand Magnus Andersen, elektrikerlærling, Tårnby Ungdomsskole blev valgt i 2017 og er uafklaret p å, om han ønsker genvalg. Kandidater kan melde sig på selve dagen jf. §5, stk. 9
  4. Revisorer
  5. Revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Ungdomsringens medlemmer kan indsende forslag til behandling på kongressen og forslag til kandidater til formand og næstformandsposten og skal være sekretariatet i hænde senest den 20. oktober på mail ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Dagsorden med bilag udsendes til delegerede senest 2 uger inden kongressen.

Kongressen er i øvrigt åben for alle, både klub- og ungdomsskoleansatte, ungemedlemmer og de, som har deltaget i årsmødet.

Alle medlemmer, og deltagere på årsmødet, har taleret, men ikke stemmeret.

Medlemmer valgt som delegerede på regionsgeneralforsamlingerne har stemmeret.

Årsmødet starter fredag den 23. november kl. 10.00 og slutter umiddelbart før kongressen, lørdag den 24. november kl. 9.00. Det er gratis for delegerede til kongressen at deltage i årsmødet. Kongressen slutter senest kl. 17.00.

Ungeårsmødet afholdes både fredag den 23. november fra kl. 17.00  og lørdag den 24. november fra kl. 9.00 ifbm. kongressen.

Se folderen for årsmøde og kongres  HER

Vel mødt til kongres!

Og husk også vores generalforsamlinger i de 5 regioner.

De finder sted således og du kan klikke på dem hver især for mere info :

25.09        Regionsgeneralforsamling - Region Sjælland 2018

26.09        Regionsgeneralforsamling - Region Midtjylland 2018

04.10        Regionsgeneralforsamling - Region Syddanmark 2018

11.10        Regionsgeneralforsamling - Region Nordjylland 2018

11.10        Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden 2018

 

Kongres 2016 - den 25. og 26. november i Odense

Velkommen til kongres 2016.

Ungdomsringen glæder sig meget til at byde jer velkommen til kongres og årsmøde 2016. Kongressen bliver som Ungdomsringens vedtægter foreskriver afholdt den sidste weekend i november.

 

 
 
Kongres 2015 - den 27. og 28. november i Silkeborg
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste weekend i november.
 
 
Kongres 2014 - den 28. og 29. november på Hotel Nyborg Strand
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste weekend i november.
 
Vi kan allerede nu løfte sløret for et spændende og ikke mindst sprudlende oplæg med foredragsholder, virksomhedsrådgiver og forfatter Soulaima Gourani.
Overskrifterne man kan sætte på Soulaima Gourani, er mange. Det samme gælder hendes erfaring, et faktum som hendes CV bevidner. Allerede som 28-årig blev Soulaima anerkendt som en af Danmarks mest potentielle erhvervskvinder, da hun modtog de to prestigefyldte priser Rising Star og Talent 2004.
Kongressen sammensættes af 153 delegerede som består af Landsrådet, Ungerådet samt 130 delegerede valgt i regionerne.
60 pladser fordeles ligeligt imellem de 5 regioner med 8 voksne og 4 klubmedlemmer til hver region. De resterende 70 pladser fordeles imellem regionerne i forhold til antallet af ordinære klubmedlemmer i regionen. Ved beregningen medtages kun de medlemsklubber, som har betalt kontingent pr. 1. april 2014. (§ 5., stk. 2)
På gensyn til Kongres 2014
Kongres 2013 - den 22. og 23. november på Comwell Middelfart
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste weekend i november.
Fredag inviteres delegerede og Ungerådet til et fredagsprogram og socialt samvær.
Ungerådssamlingen vil foregår i Middelfart - Strib Skole, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart.
Lørdag vil den vedtægtsbestemte kongres ifgl. dagsordenen afholdes.
Overnatning fra fredag til lørdag:
Sekretariatet har forhåndsbooket værelser på Comwell Middelfart, og der vil være fællesspisning på samme sted.
Dette er blot et tilbud til regionerne - det er vigtigt at bemærke, at udgifterne til overnatning og forplejning fredag/ lørdag afholdes af Ungdomsringen.
Andet praktisk:
Der gives tilskud til rejseudgifterne frem og tilbage til Kongressen. 
 
På gensyn til Kongres 2013
Kongres 2012 - den 23. og 24. november på Hotel Nyborg Strand
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste weekend i november.
Fredag inviteres delegerede og Ungerådet til et fredagsprogram med sofasnak og socialt samvær.
Ungerådssamlingen vil foregår i en klub i Nyborg.
Lørdag vil den vedtægtsbestemte kongres ifgl. dagsordenen afholdes.
Overnatning fra fredag til lørdag:
Sekretariatet har forhåndsbooket værelser på Hotel Nyborg Strand, og der vil være fællesspisning på samme sted.
Dette er blot et tilbud til regionerne - det er vigtigt at bemærke, at udgifterne til overnatning og forplejning fredag/ lørdag afholdes af Ungdomsringen.
Andet praktisk:
Der gives tilskud til rejseudgifterne frem og tilbage til Kongressen. 

Ungerådssamling:
Du kan læse meget mere om de unges program her.
 
På gensyn til Kongres 2012
 
Kongres 2011 - d. 25. og 26. november på Hotel Nyborg Strand
Traditionen tro og ifølge foreningens vedtægter afholder Ungdomsringen kongres hvert år den sidste weekend i november – i 2011 er datoen den 25. - 26. november.
Fredag inviteres delegerede og Ungerådet til et fredagsprogram med forskellige workshops og socialt samvær.
Ungerådssamlingen vil foregår i en klub i Nyborg.
Lørdag vil den vedtægtsbestemte kongres ifgl. dagsordenen afholdes.
Overnatning fra fredag til lørdag:
Sekretariatet har forhåndsbooket værelser på Hotel Nyborg Strand, og der vil være fællesspisning på samme sted.
Dette er blot et tilbud til regionerne - det er vigtigt at bemærke, at udgifterne til overnatning og forplejning fredag/ lørdag afholdes af Ungdomsringen.
Andet praktisk:
Der gives tilskud til rejseudgifterne frem og tilbage til Kongressen. 
Ungerådssamling:
 
Der arrangeres Ungerådssamling fra fredag til lørdag. Samlingen foregår i et sted i Nyborg, hvor der vil være aktiviteter for de unge fra kl. 16.00 – 24.00. Program vil foreligge inden sommerferien.
På gensyn til Kongres 2011 
 
WORKSHOP 2011
Der skal i forbindelse med fredagens program på Kongressen vælges to workshops man vil deltage i.
Under workshop 1 vælger den workshop maqn først vil deltage i og under workshop 2 vælger den man bagefter vil deltage i. Er der spørgsmål til tilmeldingen er i velkomne til at kontakte Jane Dupont på tlf. 65 47 21 66.
Navn Størrelse Dato
pdf Beretning_ Ungerådsformanden2011.pdf 371 KB 22-11-2011
pdf Brev_ delegerede2011.pdf 165 KB 22-11-2011
pdf Dagsorden ungdomskongres 2011.pdf 165 KB 22-11-2011
pdf Dagsorden_ kongres2011.pdf 269 KB 22-11-2011
pdf Formandensberetning_ kongres2011.pdf 588 KB 22-11-2011
pdf Forslag til forretningsorden_ kongres2011.pdf 89 KB 22-11-2011
pdf Forslag til ungeforretningsorden2011.pdf 135 KB 22-11-2011
pdf Indstilling_ formand2011.pdf 110 KB 22-11-2011
pdf Indstilling_ næstformand2011.pdf 188 KB 22-11-2011
pdf Kongres2011Program.pdf 213 KB 22-11-2011
pdf Oekonomikongres2011.pdf 570 KB 22-11-2011
pdf Regnskab2011.pdf 80 KB 22-11-2011

Kongres 2010 afholdes på Comwell Roskilde den 27. november

Kongres 2009 blev afholdt i Aalborg den 28. november 2009

Navn Størrelse Dato
jpg forside-kongres-billede.jpg 36 KB 26-08-2009
pdf kongres_lille.pdf 306 KB 26-08-2009
pdf Referat, kongres2009, godkendt.pdf 779 KB 03-02-2010
jpg webbillede_kongres.jpg 31 KB 26-08-2009