Repræsentationer i Ungdomsringen 20146

Opdateret den 8. marts 2016

Advisory Board - Akademiet
Osker Kloppenborg Vellev

Børnesagens Fællesråd
Mathias Mathiasen
Ieva Platniece

Dansk Flygtningehjælp
Mathias Mathiasen
Mille Hauboeff

DUF - styrelsen
Henrik Oversø

DUF - tipsudvalget (ressourceperson)
 

DUF - Initiativstøttepuljen
 

DATS
Lasse Hal

ECYC
Pedja Jovetic

Friluftsrådets bestyrelse
Flemming Torp

Friluftsrådet (generalforsamling)
Nels Rasmussen
Tilde Lindvig 

BUPL
Lasse Hal

Det Kriminalpræventive Råd - både plenarforsamlingen og arbejdsudvalg
Claus Hansen

Naturvejlederbestyrelsen
Dennis Waldemar 
Nels Rasmussen

LU - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere
Kim Ebbehøj

SSP - Samrådet

Styrelsen for Internationalisering og videregående uddannelser
Nels Rasmussen
Ieva Platniece

Ungdomsskoleforeningen - Samarbejdsmøder
Kim Ebbehøj

Ungdomsskolernes Kontaktudvalg
Nels Rasmussen

UNICEF
Mathias Mathiasen
Ieva Platniece