Grundkontingent:

Grundkontingenter for klubber under: Lov om Dagtilbud, Ungdomsskoleklubber (USK), Folkeskoleloven (SFO) m.fl.:

 • Klub: 1.835,00 kr.
 • Selvstændige afdelinger under hovedklub: 721,00 kr.  

Grundkontingenter for Folkeoplysningsklubber (FO):

 • Klub med under 300 åbningstimer pr. sæson: 415,00 kr.
 • Klub med over 301 åbningstimer pr. sæson: 847,00 kr. 
 • Selvstændige afdelinger under hovedklub: 721,00 kr.  

Grundkontingenter for Enhed uden unge:

 • Enhed uden unge: 6.720,00 kr. 

 

Medlemskontingenter:

 • Klubber godkendt efter Lov om Dagtilbud, Folkeskoleloven - pr. medlem: 13,00 kr.
   
 • Klubber godkendt efter Folkeoplysningsloven - pr. medlem: 9,20 kr.
   
 • Klubber godkendt efter Lov om ungdomsskoler (klubber) m.v.:
  - Kategori A - pr. CPR-elev med dokumentation: 2,66 kr.
  - Kategori A- pr. CPR-elev uden dokumentation : 4,60 kr
  - Kategori B - pr. individuelt medlem: 9,20 kr.

 

Indmeldelsesgebyr:

 • Nyindmeldte klubber betaler: 721,00 kr.

Ved indmeldelse til og med 31. juli betales indmeldelsesgebyr, grundkontingent og medlemskontingent

Ved indmeldelse efter 1. august betales kun indmeldelsesgebyr og medlemskontingent.

Ved indmeldelse efter 1. oktober betales kun indmeldelsesgebyr.

Udmeldelse af Ungdomsringen kan KUN ske skriftligt inden 31. december med virkning fra årsskiftet.