Velkommen til Ungdomsringen

Demokrati, læring, dannelse og fællesskab
 
Ungdomsringen er en forening stiftet i 1942 for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i Danmark.
 
Tre hovedopgaver
  • at skabe og gennemføre aktiviteter for unge gennem klubber og ungdomsskoler
  • at arbejde med kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere inden for ungeområdet
  • at skabe politisk fokus på vilkårene i unges fritidsliv – på vegne af vores medlemmer
 
Ungdomsringen arbejder for medlemmernes interesser.
Børn og unge griber og skaber deres eget liv. Betydningsfulde relationer, fællesskaber og helhed i børn og unges liv er formålet med Ungdomsringens virke.
 
 
Ungdomsringen arbejder for:
  • Gennem tilbud til børn og unge: At udvise RUMMELIGHED i forhold til børn og unges udtryksformer. At udvise RESPEKT i relationen med den enkelte og anerkende forskellighed. At give børn og unge RESPONS og udvise oprigtig interesse i deres liv og deres fællesskaber.
  • Gennem kompetenceudvikling for frivillige og professionelle på børne‐ og ungeområdet: At udvise RUMMELIGHED i forhold til faglige og menneskelige udfordringer. At udvise RESPEKT for forskellige kompetencer og fagligheder. At give engageret og professionel RESPONS.
  • Gennem aktiv deltagelse i samfundsdebatter om børn og unge: At sikre RUMMELIGHED i forhold til børn og unges fællesskaber og personlige læring. At sikre RESPEKT for alle frivillige og professionelle, der arbejder for kvalitet og helhedstænkning i samfundets opgaveløsning på børne- og ungeområdet. At give RESPONS i enhver debat, der kan sikre børn og unges muligheder for aktiv deltagelse i demokratiet på alle niveauer.
     
Opbygning
Foreningen er demokratisk opbygget med en kongres, ungekongres, et landsråd, et ungeråd og en daglig ledelse.
Kongressen er øverste myndighed og repræsentation sker gennem delegerede valgt fra medlemsklubberne.
Daglig Ledelse består af formand og to næstformænd – alle valgt direkte på kongressen.
Landsrådet sammensættes af daglig ledelse, unge fra Ungerådet og to fra hver regionsbestyrelse.
Regionsbestyrelserne udvikler og gennemfører mere lokale aktiviteter.
 
I dag har Ungdomsringen ca. 150.000 medlemmer fra ca. 850 medlemsklubber.
Ungdomsringen har et professionelt sekretariat, som understøtter det frivillige foreningsarbejde.
Foreningen finansierer sine aktiviteter dels gennem medlemskontingent og dels ved tipsmidler.
Ungdomsringen samarbejder med en række aktører på børne- og ungeområdet, andre foreninger, organisationer, ministerier, styrelser og kommuner.
 
Her er et udpluk af vores samarbejdspartnere:
 
 
Hvis du har spørgsmål til Ungdomsringen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 70 27 00 50.
For den politiske ledelse (formanden og de to næstformænd) er tillidshvervet i Ungdomsringen ikke på fuld tid.

Derfor vil det ofte være praktisk at kontakte Ungdomsringens sekretariatschef Louise Hansen først.