27. jun 2016

KL: Den understøttende undervisning er vigtig for trivsel og læring

Over halvdelen af landets skoler har et klart fokus med den understøttende undervisning. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

 

”Den understøttende undervisning er et vigtigt middel til at nå målet om, at alle elever – også de elever, der har brug for mere tid eller en anderledes tilgang til at lære – bliver så dygtige, som de kan og samtidig trives. Derfor er det rigtig positivt, at skoler landet over arbejder målrettet og fokuseret med at få indhold ind i den understøttende undervisning.”

Sådan lyder reaktionen fra Anna Mee Allerslev, formand for KL’s børne- og Kulturudvalg, på en ny rapport om understøttende undervisning, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) netop har offentliggjort.

Den indeholder en række eksempler på, hvordan fem skoler konkret har grebet den understøttende undervisning an. Det samme gør KL, BKF og Skolelederforeningens inspirationsmateriale fra maj 2016 ”Læring i en varieret skoledag”. Anna Mee Allerslev håber, at begge materialer vil blive brugt som inspiration i kommunernes og skolernes arbejde med at udvikle skoledagen.

Reformen tages i etaper

”Man skal huske på, at det er en historisk stor reform, og mange steder har man valgt at implementere de mange elementer i etaper, så det første år fx har handlet om at arbejde med mål for elevernes læring, styrke teamsamarbejde og samarbejdet mellem lærere og pædagoger og så er arbejdet med at gentænke skoledagens indhold med den åbne skole, motion og bevægelse mv. næste skridt for mange skoler, siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

"EVA’s rapport viser tydeligt, at den understøttende undervisning er et område, som skolelederne vil have meget mere fokus på, når vi går ind i reformens tredje år, for hele 90 procent svarer, at de gerne vil udvikle en fælles forståelse af understøttende undervisning. Det er rigtig positivt.”

Læs mere og find rapporterne her