18. maj 2016

Klubbernes udvikling

En statusrapport fra BUPL om klubområdets udvikling og aktuelle udfordringer i lyset af folkeskolereformen.

BUPL har spurgt klubledere om deres erfaringer med reformen og betydning for klubberne. Deres udsagn er sammenlignet med en undersøgelse i de kommunale forvaltninger samt en undersøgelse tilbage fra 2008. Tilsammen afdækker de dels udviklingen over tid dels den aktuelle situation på klubområdet.

Klublederne giver desuden deres bud på hvilke forandringer de tænker vil ske i løbet af de kommende 5-10 år.

Opgaver, normering og ledelse er de tre områder, som flest klubledere forventer, der vil ske forandringer på.

Læs rapporten her