9. maj 2016

Del dine erfaringer: Hvordan kan vi styrke den pædagogiske læreplan i dagtilbud?

Ministeriet for Børn og Undervisning har åbnet en digital postkasse, som pædagogiske praktikere kan bruge til at sende kritik, idéer og kommentarer vedrørende pædagogiske læreplaner. Ministeriet vil modernisere de pædagogiske læreplaner, der har eksisteret siden 1. august 2004 og har udover at skabe den digitale postkasse nedsat ’Mastergruppen for styrkede læreplaner’.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling åbner nu for en postkasse, som både børn og pædagogiske praktikere kan sende deres idéer og kommentarer til de pædagogiske læreplaner til.

De pædagogiske læreplaner er et væsentligt element i arbejdet med at sikre alle børn i dagtilbud et spændende og trygt læringsmiljø. Læreplanerne har bred opbakning fra pædagogisk personale og ledelse landet over. Dog har evalueringer af de pædagogiske læreplaner vist, at der er visse udfordringer, blandt andet når læreplanerne skal bruges til at understøtte børn i udsatte positioner og evaluere læringsmiljøerne. Derfor har ministeren for børn, undervisning og ligestilling igangsat en række initiativer for at styrke og udvikle læreplanerne. Som nyeste skud på stammen åbnes der nu for postkassen paedagogiske.laereplaner@uvm.dk. Til den kan børn og pædagogiske praktikere sende deres input til, hvordan læreplanerne kan blive endnu bedre.

I øjeblikket arbejder en mastergruppe nedsat af Kvalitetsforum for Dagtilbud med at revidere de nuværende læreplaner. Mastergruppen udarbejder i løbet af foråret en ramme for de styrkede læreplaner, som en række arbejdsgrupper efterfølgende vil kvalificere og udfylde.

Læreplanerne skal udvikles i tæt dialog med dem, der ved allermest om hverdagen i danske dagtilbud og har erfaring med, hvordan de fungerer i praksis. Ministeriet opfordrer derfor både pædagogiske praktikere og børn i dagtilbud til at bruge den nye postkasse til at indsende deres input til de styrkede læreplaner.

Pædagogiske praktikere – det vil sige pædagogisk personale, ledere eller konsulenter – opfordres til at indsende input til følgende emner:

  • Det pædagogiske grundlag: Hvilket værdigrundlag er danske dagtilbud baseret på, og hvilke overordnede pædagogiske principper og begreber er afgørende?
  • Læreplanstemaer og brede pædagogiske læringsmål: Har læreplanstemaerne de rigtige titler, og hvad ligger der egentlig i de enkelte temaer, der i dag består af én sætning? Hvordan sikrer vi en sammenhæng mellem temaerne, så vi undgår søjletænkning? Hvordan kan man meningsfuldt udfolde brede pædagogiske læringsmål for hhv. de 0-2-årige og 3-5-årige, der sætter en retning for gode læringsmiljøer med plads til fagligt råderum?
  • Styrket praksis for evaluering og opfølgning: Hvordan styrkes den daglige evalueringspraksis i dagtilbuddene? Hvordan kan vi bruge brede pædagogiske læringsmål til at blive bedre til at se, om vores læringsmiljøer for børnene er gode nok?

Ministeriet vil også gerne inddrage børnenes stemme i arbejdet for styrkede læreplaner. Derfor opfordres det pædagogiske personale i dagtilbud eller forældre til børn i dagtilbud til at indsende børnenes tegninger og fotos taget af børnene selv, som illustrerer en af følgende ting:

  • Det, som barnet synes, er vigtigt at lære.
  • Det, barnet synes, er det bedste ved at gå i dagtilbud.

De indsendte input fra børn og praktikere vil løbende blive brugt i mastergruppen og arbejdsgrupperne.

Relevante input fra postkassen vil blive taget med i gruppernes drøftelser og overvejelser og vil eventuelt være afspejlet i de produkter, grupperne leverer. Desuden vil der blive offentliggjort opsamlinger af indsendte input på ministeriets hjemmeside.

Proces for arbejdet med pædagogiske læreplaner
Mastergruppe for styrkede læreplaner udarbejder rammen for styrkede læreplaner.
Kvalitetsforum for Dagtilbud diskuterer mastergruppens forslag.
Arbejdsgrupper udfolder de enkelte læreplanstemaer og brede pædagogiske læringsmål.Praktikere inddrages via to regionale dialogdage.
Kvalitetsforum for dagtilbud diskuterer arbejdsgruppernes forslag.

Hvor skal input sendes til?

paedagogiske.laereplaner@uvm.dk

Hvem kan sende input?

Postkassen er målrettet to grupper:

  • Pædagogiske praktikere, som arbejder med dagtilbud, fx pædagogisk personale, pædagogiske ledere og pædagogiske konsulenter.
  • Børn, der går i dagtilbud.


Hvornår er postkassen åben?

Det er muligt at skrive ind til postkassen fra 21. april til 1. september 2016.

 

Læs mere her