7. mar 2018

Ny bogudgivelse fra Ungdomsringen

Er du på tværs? Om at lede og krydse grænser i nye pædagogiske landskaber

Hvor går grænserne for, hvordan vi kan forstå skolen og fritidens organisering? Hvilke tilgange og opskrifter kan vi have til grænsedragning? Hvad kan fritids- og ungdomspædagogikkens bidrag blive til i ønsket om bedre læring i en sammenhængende dag på tværs af grænserne imellem skoletid og fritid? Og ikke mindst, hvordan kan der ledes i et pædagogisk landskab, der vil mere helhed og tværgående samarbejde?

Antologien er en samling artikler, der med hver deres vinkel søger at svare på disse og andre spørgsmål.

’Er du på tværs?’ er det foreløbige resultat af et forskningssamarbejde mellem CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Professionshøjskolen Metropol og Ungdomsringen.

Bogen henvender sig bredt til beslutningstagere, politikere, chefer, ledere, konsulenter, medarbejdere og andre med interesse for fritids- og ungdomspædagogisk ledelse og organisering.

Forfatterne er:

Jesper Larsen (red.) og Titte Randvig

Justine Grønbæk Pors og Cecilie Lerche Møller Hansen

Helene Ratner og No Emil Sjöberg Kampmann

Rasmus Bergmann og Mie Plotnikof

Morten Fogsgaard

Klaus Majgaard

Jes Jørgensen

Claus Holm

Søren Østergaard

Eva Munck Immertreu, formand for BUPL’s Lederforening

Simon Kollerup, formand for Ungdomsringen

Læs forord og indholdsfortegnelse her

Bestil den her 

 


Redaktører

Jesper Larsen

Jesper Larsen