30. nov 2015

DUF og Ungdomsringen vil styrke det frivillige foreningsliv og klubber ind i den åbne skole.

Henriette Laursen, Generalsekretær i DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og Ungdomsringens formand Simon Kollerup underskrev den 26. november en partnerskabsaftale på Christiansborg der har til formål, at styrke det frivillige foreningsliv og klubber og ungdomsskoler ind i den åbne skole.

Henriette Laursen, Generalsekretær i DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og Ungdomsringens formand Simon Kollerup underskrev den 26. november en partnerskabsaftale på Christiansborg der har til formål, at styrke det frivillige foreningsliv og klubber og ungdomsskoler ind i den åbne skole.

DUF og Ungdomsringen vil sammen undersøge perspektiverne for større børn og unges samspil mellem fritid og skole og blandt andet udvikle kompetenceudvikling hos frivillige ledere i forhold til læringsstyret undervisning.

Klubber og ungdomsskoler er det helt naturlige kraftcenter omkring fritids – og foreningsliv lokalt i den enkelte kommune.

DUF og Ungdomsringen vil sammen søsætte forskellige initiativer med fokus på kompetenceudvikling via kurser og konferencer og vil i den forbindelse nedsætte en fælles projektgruppe, som sammen skal udvikle de konkrete initiativer.

DUF og Ungdomsringen vil sammen identificere og etablere forsøgskommuner, hvor ungdomsklubber og DUFs medlemsforeninger etablere samarbejder med henblik på at styrke begges position og aktiviteter i den åbne skole.

Hvis du som chef i den kommunale forvaltning, leder i en frivillig forening, leder i ungdomsskolen eller i en fritidsklub og ønsker at bidrage som forsøgskommune kan Ungdomsringens udviklingskonsulent Jesper Larsen kontaktes på jel@ungdomsringen.dk eller 30922165.


Redaktører

Jesper Larsen

Jesper Larsen