21. sep 2015

Det bliver dyrt at spare på fritids- og ungdomsklubberne

Sådan lyder det fra Ungdomsringens Landsråd, der var samlet til møde i weekenden. Baggrunden er en ny undersøgelse, der viser at hver anden kommune varsler yderligere besparelser på udgifterne til pædagoger på skole- og fritidsområdet.

I kun tre ud af landets 98 kommuner tegner det til forbedringer af de pædagogiske skole- og fritidsindsatser. Hele 46 kommuner planlægger at skære i udgifterne på området. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra fagforeningen BUPL. Ungdomsringen er en forening, der har over 800 fritids- og ungdomsklubber som medlemmer, og her er man stærkt bekymret over udviklingen. ”Jeg har fuld forståelse for at mange kommuner er presset på økonomien, men det er en kortsigtet løsning at spare på de pædagogiske indsatser”, siger Lars Holme, næstformand i Ungdomsringen og henviser til de pædagogiske indsatser ofte er med til at hjælpe unge der er på kanten på rette vej. Hvis der spares på disse indsatser vil der højest sandsynligt blive flere socialt udsatte unge, hvilket ofte kræver langvarige og meget omkostningstunge indsatser, mener man i Ungdomsringen.
 
Det forebyggende arbejde er afgørende
Mange af Ungdomsringens medlemmer arbejder til dagligt med socialt udsatte unge, og erfaringerne viser at det kræver en koordineret indsats på kommunalt plan, hvis den negative udvikling for disse unge skal vendes. Derfor ser man positivt på de pædagogiske indsatser folkeskolereformen åbner op for, men det er afgørende at det sammentænkes med de indsatser, der foregår i de unges fritidsliv. ”Man skal huske på at skolerne kun har åbent i dagtimerne 200 dage om året, og det kræver ofte en større indsats at vende den negative udvikling hos disse unge” forsætter Lars Holme. De besparelser der lægges op til i 2016 skal ses i lyset af at der også i år er blevet færre pædagoger. I en tredjedel af kommunerne er der nemlig sket et fald i antallet af pædagogstillinger i skolereformens første år, skrev Politiken i fredags.
 
Der skal tænkes på det hele menneske
I Ungdomsringen er man bekymret for, at det store fokus på uddannelse har betydet at de, ofte mere langsigtede sociale indsatser, er blevet glemt. Udmeldingen understøttes af en netop offentliggjort rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der viser en stigning på 85 % i antallet af unge hjemløse i perioden 2009-2015. I Ungdomsringen peger man på vigtigheden i at tænke på det hele menneske, og at de pædagogiske indsatser i skolerne og fritidslivet ofte spiller en afgørende rolle her i. ”I teenageårene prøver man ting af og det er her mange af konturerne til ens voksenliv formes. Sammenholdt med et stigende forventningspres, om at præsterer og passe ind i samfundets kasser, der i disse år kendetegnes af læring og struktur, er der ekstra stor behov for at arbejde helhedsorienteret.” pointerer Lars Holme, der ønsker at sende en stærk appel til kommunerne om, at de koordinerede indsatser, som der er behov for, kræver en satsning på ledelse og udvikling af det pædagogiske arbejde. Netop derfor mener man i Ungdomsringen, at man med de besparelser kommunerne ligger op til, risikerer man at implementeringen af folkeskolereformen ikke lykkes efter hensigten, men også at man i fremtiden vil se et stigende antal unge, som falder ud af systemet. 


Redaktører

Martin Schouw

Martin Schouw

Jakob Vendelbo Kristensen

Jakob Vendelbo Kristensen