12. okt 2017

Klarhed over fælles ledelse af folkeskoler og ungdomsskoler

Ændringer af Folkeskoleloven har gjort det muligt for kommunerne at oprette fælles ledelse for ungdomsskoler og folkeskoler. Ændringen skete af hensyn til de mindre ø-samfund, men Ungdomsringen er bekymret for, at loven benyttes i et omfang, der ikke efterlever lovgivningens intentioner.

Ændringer af Folkeskoleloven har gjort det muligt for kommunerne at oprette fælles ledelse for ungdomsskoler og folkeskoler. Ændringen skete af hensyn til de mindre ø-samfund, men Ungdomsringen er bekymret for, at loven benyttes i et omfang, der ikke efterlever lovgivningens intentioner.

”I Ungdomsringen er vi bekymret for, at den regel, der burde være en kattelem på mindre ø-samfund, er blevet en åben ladeport for alle kommuner. Derfor ser vi meget frem til ministerens svar, så vi kan få præciseret, at ungdomsskolen ikke bare uden videre skal kunne lægges ind under folkeskolen i alle kommuner.” forklarer Simon Kollerup, formand for Ungdomsringen.  

Viser det sig, at kommunerne ikke efterlever intentionerne i lovgivningen vil Ungdomsringen arbejde for, at lovgivningen præciseres, så muligheden for fælles ledelse af ungdomsskoler og folkeskoler ikke misbruges af kommunerne.

”Det er klart, at hvis ministerens svar viser, at §24b reelt er en åben ladeport for kommunerne til at lægge ungdomsskolen ind under folkeskolen, så vil Ungdomsringen kæmpe for at ladeporten bliver lukket igen, for så er intentionerne bag bestemmelsen ikke afspejlet i reglen. Det vil vi bruge en del ressourcer på i efteråret.” udtaler Simon Kollerup.

Du kan læse spørgsmålene til undervisningsminister Merete Riisager her:

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/UNU/spm/3/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/UNU/spm/5/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/UNU/spm/6/index.htm


Redaktører

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Bjørn Brandenborg

Bjørn Brandenborg