3. jul 2015

Regionsgeneralforsamlinger og kongres 2015

 
I Ungdomsringen sætter vi medlemsdemokratiet og medlemsindflydelsen højt. Derfor er de årlige regionsgeneralforsamlinger og kongressen, vigtige elementer i driften og udviklingen af foreningen. Som medlem tilhører du den region som din klub eller ungdomsskole ligger i, og det er til regionsgeneral-forsamlingen, at du kan gøre din indflydelse gældende. Her kan du være med til at bestemme, hvad din region skal arbejde med f.eks. nye aktiviteter, temamøder for ansatte i klubber og ungdomsskoler og mange andre ting. Under punktet ”indkommende forslag” har du mulighed for at fremlægge dine ideer og forslag. Husk at det skal indsendes i god tid for, at det kan blive behandlet (se tidsfristerne nedenfor).
 
De unge er hele omdrejningspunktet for Ungdomsringens arbejde. Derfor er de også en vigtig brik i foreningsdemokratiet og vigtige som deltagere i regionsgeneralforsamlingerne. Det er også på regionsgeneralforsamlingerne, at hver region vælger sine delegerede til kongressen, som er Ungdomsringens øverste myndighed, hvor de overordnede linjer for foreningens arbejder bliver lagt. Alle ordinære medlemmer (klubber eller ungdomsskoler) har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen (dog kun én stemme pr. fremmødt person).
 
Nedenfor kan du se tider og steder for alle de fem regionsgeneralforsamlinger, og de tidsfrister du skal være opmærksom på. Senest en måned før modtager du indkaldelsen til regionsgeneralforsamlingen, hvor du kan se programmet, dagsorden og andre praktiske oplysninger. Her vil der også være informationer om de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på kongressen i 2014, og hvilken betydning de har.
 

Hvor og hvornår afholdes regionsgeneralforsamlingerne?

Region Syddanmark
Dato: 17. september, kl. 17:00-20:30
Sted: Steenbjerg, Skibdrætvej 45, Sdr.Vilstrup, Nr.Bjært, 6000 Kolding
Tidsfrister:
Forslag til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 27. august kl. 17:00
Forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem: 27. august kl. 17:00
 
Region Nordjylland
Dato: 22. september, kl. 17:00-20:00
Sted: Fritidscenter Vesterkæret, Skydebanevej 6, 9000 Aalborg
Tidsfrister:
Forslag til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 31. august kl. 17:00
Forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem: 31. august kl. 17:00
 
Region Sjælland
Dato: 1. oktober, kl. 17:30-20:30
Sted: UngHolbæk, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk
Tidsfrister:
Forslag til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 10. september kl. 17:30
Forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem: 10. september kl. 17:30
 
Region Hovedstaden
Dato: 5. oktober, kl 17:00-21:00
Sted: Fritids- og ungdomsklub Cassiopeia, Finsensvej 39A, 2000 Frederiksberg
Tidsfrister:
Forslag til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 14. september kl. 17:00
Forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem: 14. september kl. 17:00
 
Region Midtjylland
Dato: 6. oktober, kl. 17:00-20:00
Sted: Vejlby Skole, Vikærsvej 36, 8240 Risskov
Tidsfrister:
Forslag til behandling under punktet ”indkommende forslag”: 15. september kl. 17:00
Forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem: 15. september kl. 17:00
 
 
Forslag til valg af regionsformand og landsrådsmedlem, samt indkommende forslag sendes til
Det er nyt, at forslag til valg af regionsformand og Landsrådsmedlem skal sendes ind på forhånd. Det er dermed en forudsætning for valgbarhed til de to poster, at der er sket en skriftlig tilkendegivelse senest tre uger før regionsgeneralforsamlingen. Da det fremgår af vedtægterne, at regionsformanden vælges i ulige år, er der valg i ALLE regioner til denne post i år, uanset hvornår den nuværende regionsformand er valgt.
 
Jeg håber, at du sætter kryds i kalenderen og deltager i foreningsdemokratiet i Ungdomsringen.
 
Rigtig god sommer! 


Redaktører

Martin Schouw

Martin Schouw

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen