28. nov 2017

Esportsmiljøerne skal styrkes via samarbejde

Aktiverende og engagerende eSportsmiljøer – det er målet med en ny aftale om en fælles eSportalliance, som DGI, eSport Danmark, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen netop har indgået

eSport skal være en anerkendt og anvendt aktivitet i det danske fritids- og foreningsliv. Det er formålet med den nye samarbejdsaftale om en fælles eSportalliance, som DGI, eSport Danmark, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen har skrevet under på.

Med eSportsalliancen ønsker de 4 partnere at udvikle eSporten ved at skabe aktiverende og engagerende eSportsmiljøer og fremme de åbne, demokratiske fællesskaber i foreningerne. Partnerne vil samarbejde om bl.a. udvikling, koordinering og afholdelse af egne og fælles aktiviteter i eSportsalliancen.

eSportsalliancen vil udvikle og styrke eSporten i virksomheder, ungdomsklubber, foreninger/klubber og holdfællesskaber. Der vil også være konkrete tilbud om uddannelser, liga, events, konferencer m.v.

Samarbejdsaftalen har allerede udmøntet sig i en ny eSportuddannelse, som med hastige skridt udvikler sig i en meget positiv retning. Uddannelsen er den første af sin art i Danmark, og eSportalliancen vil med denne uddannelse sikre, at man kan uddanne sig til eSportstræner med fokus på alle elementer inden for eSporten. Uddannelsen er allerede en stor succes, og vil i fremtiden blive udbygget endnu mere.

Desuden er Esportalliancen  gået ind i Esportligaen, hvor hver organisation har fået sin egen underliga.  Her dystes der i flere forskellige spil, og hvor nummer 1 og 2 fra hver liga går til Danmarksmesterskabet. Ligaen er et spændende tiltag, som Esportalliancen venter sig meget af.

Fra Dansk Firmaidrætsforbund lyder det fra formand Peder Bisgaard:

”Samarbejdet har allerede vist sit værd og konstruktive resultater, som har styrket bredden i eSporten. Særligt eSport-ligaen og træneruddannelsen giver flere mulighed for at spille eSport. I samarbejdet er der mange års erfaring fra foreningslivet, og vi udgør derfor en stærk alliance, der arbejder ud fra fælles værdier og med målet om at lave eSport for eSportens skyld.”

Og DGI`s direktør for Idræt & Motion, Karen Friis fortsætter:
”Vi har en historisk chance for at starte med at samarbejde om at få eSporten ind i det organiserede forenings- og fritidsliv, i stedet for at hver organisation udarbejder egne, og ofte parallelle tilbud. Derfor hilser DGI samarbejdet i eSportsalliancen velkomment og ser frem til at vi sammen kan styrke eSporten. DGI har gennem de seneste par år oplevet en kæmpe efterspørgsel på hjælp til opstart af eSportsforeninger og uddannelse af eSportstrænere og det er kun en fordel at vi koordinere og hjælpe hinanden med at udvikle disse tilbud.”

Medlem af Ungdomsringens Landsråd og politisk ansvarlig for eSport i Ungdomsringen, Mathias Mathiesen udtaler:
”Ungdomsringen er stolte over, at vi nu kan offentliggøre en samarbejdsaftale med 3 andre dygtige organisationer. Vi ønsker, at esporten får de bedste betingelser ude i vores medlemsklubber, og det kan vi bl.a. sikre igennem samarbejdet om en fælles uddannelse.  Den uddannelse er afgørende i arbejdet med børn og unge, således at vi sikre de rigtige værdier, undervisningsformer og tilgange til børn og unge som har interesse i esport”

Og Mathias fortsætter: ” Vi vil også gerne samarbejde på en lang række andre områder, bl.a. er vi alle nysgerrige på at få forskning koblet på vores samarbejde, og så har vi sammen netop nu, sat en konference om esport op i december ifm. ESL-event i Odense. Her vil vi i samarbejde præsentere en dag med oplæg af forskere, politikere, esportseksperter og andre spændende oplægsholdere. Vi ser frem til et fantastisk samarbejde DGI, eSsport Danmark og Dansk Firmaidrætsforbund”

Og fra eSport Danmark kommer følgende udmelding:
”I eSport Danmark har vi i over 10 år arbejdet på at udbrede og skabe de bedste rammer for eSporten. Det er et arbejde vi nu kan se, er ved at bære frugt. eSportens stigende succes kræver imidlertid et solidt fundament med træner uddannelser og faste rammer forankret i dansk foreningsliv. Det fundament er eSportalliancen med til at skabe, og derfor var det helt naturligt for os, som Danmarks officielle eSport-forbund, at være en del af samarbejdet.”, siger næstformand i eSport Danmark, Niels Thornberg.

Alle organisationerne ser frem til samarbejdet om at løfte eSporten i Danmark.  

Om Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Firmaidrætsforbund er den 3. største idrætsorganisation i Danmark med 364.000 medlemmer og med aktiviteter og kampagner – som Tæl Skridt og Arbejdspladsernes Motionsdag – der bevæger yderligere flere end 120.000 danskere årligt. Dansk Firmaidrætsforbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 80 lokale firmaidrætsforeninger, fordelt rundt i hele landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, tilbyder et væld af motions- og idrætsaktiviteter til medlemmerne.
Læs mere på: www.firmaidraet.dk

Om DGI
DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler DGI koncepter og aktiviteter med udgangspunkt i glæden ved idræt og styrken i foreningsfællesskabet. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Vi hjælper vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel. For samfundet. For idrætten. For dig.
Læs mere på:
www.dgi.dk

Om Ungdomsringen
Ungdomsringen repræsenterer 750 fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskoler rundt i hele Danmark og ca. 100.000 unge, som alle er i et fællesskab i deres fritidsliv. Ungdomsringen har tre hovedopgaver: At skabe og gennemføre aktiviteter for unge gennem klubber og ungdomsskoler. At arbejde med kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere inden for ungeområdet. At skabe politisk fokus på vilkårene i unges fritidsliv – på vegne af vores medlemmer.
Læs mere på: www.ungdomsringen.dk

Om eSport Danmark
eSport Danmark er Danmarks officielle eSport-forbund. Forbundet blev stiftet i 2007 og repræsenterer i dag eSport-foreninger rundt om i Danmark. eSport Danmark er associeret medlem af Dansk Atletik Forbund, og medstifter og medlem af det internationale eSportforbund (IeSF), der er medlem af TAFISA (The Association For International Sport for All). IeSF har ansøgt Sport Accord og IOC om medlemskab.
Læs mere på: www.esportdanmark.dk


Redaktører

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Morten Larsen

Morten Larsen