23. feb 2015

Bliv Musikstartermentor

Musikstarter ønsker at give endnu flere unge gode oplevelser med musik. Et nyt tiltag i projektet er, at der bliver uddannet 12 Musikstartermentorer. Kan du se dig selv som Musikstartermentor? Her kan du læse mere om, hvilke kompetencer du skal besidde.

Personlige kompetencer:

1. Mentor er en person over 18 år og skal kunne mestre mentees udfordringer på en lyttende og empatisk måde, så mentor ikke forfalder til dirigerende rådgivning i forhold til én særlig løsningsstil som ikke er mentees egen.

2: Mentor skal kunne bibeholde en empatisk personlig attitude, og ikke blive privat og tilkendegive uprofessionel sympati.

3: I forlængelse af 1 og 2 skal mentor kunne opbygge en tillidsskabende relation, hvor der er et ikke-dømmende rum for gensidig meningsudveksling.

Faglige kompetencer:

Mentor skal have tilknytning til en klub eller en ungdomsskole. Mentor skal ved hjælp af Musikstarters mentorprogram og mentoruddannelse, kunne understøtte og afdække mentees musikalske og sociale læringsbehov, så mentee bliver mestringskompetent til at deltage i Musikstartercamps og andre sociale sammenhænge.

2: Mentor skal kunne jonglere i sin mentorpraksis og anvende kernebegreberne i ”de fire R”

• Relation

• Resurse

• Realisme

• Re-Aktion

 

3: Mentor skal kunne udvise et overblik i forhold til mentees sociale niche, så mentor kan fungere som kontaktskaber til andre instanser og netværk, samt resursepersoner, som kan hjælpe mentee.

Adfærd:

1: Mentor skal kunne udvise en etisk adfærd som både indbefatter respekten for mentees netværk og opfattelse af tilværelsen.

2: Mentor skal forstå, at man fungerer som mentor i et netværk, Musikstartermentornetværket, og derfor ikke kun repræsenterer sig selv, men er en del af et mentorteam.

OBS! 

Musikstartermentoren forpligter sig på at deltage sammen med mentees på den nærmeste Musikstartercamp i uge 42.

Musikstartermentoren bliver en del af et mentornetværk.

 


Redaktører

Mikkel Kofoed

Mikkel Kofoed