10. okt 2014

Christiansborgkonference 2014

Ungdomsringens sætter i år fokus på begrebet uddannelsesparathed med vores bogudgivelse og med denne konference. Ungdomsringens politiske ledelse har et ønske om at undersøge hvordan der kan arbejdes med at gøre alle unge parate til at tage en ungdomsuddannelse og derefter en faglig håndværksmæssig, en mellemlang eller en videregående uddannelse. Hvad skal der til fra skolens side og hvordan kan klubber og ungdomsskoler spille en afgørende rolle? Ungdomsringen har derfor allieret sig med en række fremsynede og vidende oplægsholdere, som sammen med deltagerne vil undersøge mulighederne for at arbejde med uddannelsesparathed i en fritidskontekst, og hvilke samarbejdsrelationer der kan booste dette vigtige tema.

Program for Christiansborgkonferencen den 16. december 2014, kl. 10.00 - 15.30

09.15 - 09.45: Ankomst, indtjek, samt morgenkaffe med brød
09.45 – 10.15: velkomst ved Ungdomsringens næstformand Søren Olsen

10.15 - 10.45: Oplæg ved Michael Stilling, skolechef i Jammerbugt Kommune
Michael Stilliing er grunduddannet som folkeskolelærer i 1984, Hjørring Seminarium
Kandidat i pædagogisk sociologi i 2011, DPU – Aarhus Universitet, og arbejder nu som skolechef i Jammerbugt Kommune
Om oplægget: 
”I bestræbelserne på at forme et uddannelsessystem, der umiddelbart giver indtryk af at være for alle, kan uddannelsesparathed være et tvivlsomt begreb. Et begreb som mere efterlader indtrykket af at Folkeskolen i større grad skal kompensere for mangler hos de elever, som ikke umiddelbart passer ind, frem for mere grundlæggende at identificere potentialer for læring og trivsel.

10.45 - 11.15: Oplæg ved konsulent Jesper Larsen, Ungdomsringen
Jesper Larsen er uddannet fritidspædagog, PD i ungdomspædagogik, stud. master i ledelse og organisationsudvikling. Tidligere gadeplansmedarbejder/klubmedarbejder, leder af matrikelløst klubarbejde, ungdomshus og afsnitsleder for klubområdet i en kommunal forvaltning. Nu udviklingskonsulent i Ungdomsringen.

Oplægget tager afsæt i forskellige potentialer som fritidspædagogikken har haft i et historisk lys op til vedtagelsen af skolereformen. Med skolereformen kommer der et forstærket fokus på læring og klub/ungdomsskole og fritidspædagogik som bidrag til uddannelsesparathed. Med dette skifte sker der en forskydning og måske et brud i og med den fritidspædagogiske identitet. Oplægget søger at svare på hvad bidraget fra fritidspædagogikken kan være til læring og uddannelsesparathed? Hvorledes vi kan forstå klubber og ungdomsskolers bidrag til begrebet ”Den åbne Skole” og hvad dette stiller af krav til organisering af fritidspædagogikken i fremtiden.

11.15 - 11.30 Pause
11.30 – 12.15 Fem skarpe til forsamlingen – tid til at bryde meninger og debattere begrebet uddannelsesparathed fra deltagernes perspektiv.
12.15 - 13.00 Frokost 

13.00 - 13.45: Oplæg ved Lars Goldschmidt.
Lars Goldschmidt er uddannet som civilingeniør samt inden for teater og ledelse. phd inden for både teknik og organisation adjungeret professor ved Copenhagen Business School. Han har en lang og varieret karriere inden for dansk erhvervsliv bag sig, og stiller nu op til folketinget for socialdemokratiet.
Oplægget: Uddannelsesparathed – at kunne og ville erobre en uddannelse
Det kræver en kombination af faglige og sociale forudsætninger, at være klar til at kaste sig over en uddannelse. Hvor de faglige er evnen til at kunne tilegne sig de centrale fagligheder i den uddannelse, man ønsker, og et niveau i fagene der sikrer, at man ikke får for mange nederlag fra starten, så er de sociale forudsætninger en mere blandet vifte. Fra det elementære at kunne møde forberedt, udsovet, mæt, ubevæbnet og ædru til de mere komplekse at kunne fokusere, arbejde under modstand og begejstre og begejstres i den sammenhæng man indtræder i selvom studiet bliver et lidt andet end det man drømte om.
13.45 - 14.00: Pause


14.00 - 14.45: Moderne uddannelsessnobberi. Oplæg ved Michael BjerringFor over 100 år siden, gjorde du familien stolt, når du trådte i faderens fodspor. I dag bliver en såkaldt superstudent som mig udskældt, fordi jeg vil være det samme som min far. Vi har de seneste år opbygget et moderne uddannelsessnobberi, der er groet lige så fast i danskernes sprog, som i politikernes målsætningstyranni. Men hvorfor er universitet blevet hæderskronet, mens vi ser ned på tandplejere og tømrere – og hvis skyld er det egentlig?

Om oplægsholderen: 
Michael Bjerring er20 år ung.
Han er samfundsfaglig student fra Aalborg Katedralskole 2013
Han har været tværpolitisk aktiv siden 8. klasse og ungdomspolitisk aktiv siden 9. klasse.
Han arbejder lige nu fuldtid som lederaspirant på Jensens Bøfhus og ved siden af er han lærervikar engang i mellem.

14.45 - 15.30 Kaffepause, netværk og afslutning 


Praktiske oplysninger
Hvor og hvornår:
Fællessalen, Christiansborg, 1240 København K
Tirsdag den 16. december 2014, kl. 10.00 - 15.30 - Bemærk Indtjek og morgenkaffe fra kl. 9.15
Bemærk: På grund af sikkerheden i Folketinget skal deltagerne regne med ekstra tid til indtjekning før konferencen. 

Denne konference henvender sig til:
Politikere, embedsmænd, erhvervsledere, fagfolk og andre, der arbejder med og har interesse for børn og unge.

Tilmelding: 
Bindende tilmelding senest mandag den 1. december 2014 på www.ungdomsringen.dk under Kurser og konferencer.
Pris: Kr. 1.998,00
Deltagerbetaling opkræves via elektronisk fakturering

Yderligere oplysninger:
Spørgsmål vedr. programindhold kan rettes til Ulla Andersen på telefon 65 47 21 63, ula@ungdomsringen.dk og spørgsmål vedr. tilmelding og betaling til Elsebeth Vestergaard på telefon 65 47 21 81 els@ungdomsringen.dk

Læs mere og tilmeld dig her


Redaktører

Martin Schouw

Martin Schouw

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen