5. dec 2017

Ungdomsringens kandidat til DUF Styrelsen, Thor Ekberg Bonde, blev genvalgt.

Læs her hvad Thor Ekberg Bonde skrev som motivation til at fortsætte arbejdet i Styrelsen i DUF og for Ungdomsringen

Vi har i DUF en organisation der samler os, som medlemsorganisationer, på tværs af forskellige står steder  og hvor meninger udveksles og brydes, men også hvor vi kan samarbejder om de bedst mulige betingelser for vores organisation. Derfor er det vigtigt for mig at vi har et DUF der støtter op om vores alle vores forskellige organisationer. Hvor vi i Styrelsen skal arbejde for gode rammevilkår for vores organisationer, så vi hver i sær kan gøre det vi gør bedst., men også byde ind med vores erfaringer og ekspertise i det gode arbejde DUF laver. For i dette DUF fællesskab samarbejde vi på tværs af forskelligheder,  og her taler vi ikke blot om demokrati, vi udlever det, hvilket jeg ser som en af DUF’s største styrker.  Derfor er jeg også stolt over det arbejde DUF laver i forbindelse med at forbedre den demokratiske deltagelse bland unge, som fx demokratiets dag på enhvers og produktionsskolerne og vores kommunalvalgs indsats i Helsingør Kommune. Indsatser som disse vil jeg forsætte kæmpe for.

Samtidig skal vi ikke underkende, at når vi står sammen, i DUF, har vi en unik mulighed for at søge indflydelse og blive taget med på råd, når det handler om foreningslivet, de frivillige fællesskaber, ungdomslivet og vores alle sammen demokrati. Og min oplevelse af at vi I DUF bliver hørt og tage og taget seriøst, når vi som ungdommens stemme, deltager i diverse udvalg, arbejdsgrupper og i den offentlige debat. Den position skal vi gøre brug af, når vi sætter fokus på de problemer vores generationer har, om det gælder de unges demokratiske selvtillid, at flere unge følger sig ensomme og uden for fællesskabet, følelsen af  angst,  stigende præsentations præs, utilstrækkelighed eller den omskiftelige verden omkring os og alle dens usikkerheder om fremtiden. Vi skal i DUF være medskabende i debatten om de gode ungdomsliv. Og når vi står sammen om denne opgave står vi stærkest.

Jeg har gennem det sidste år i DUF styrelses, engageret mig i styrelses arbejdet og repræsenteret DUF i forskellige sammenhænge. Hvilket jeg håber at delegeretmøde vil vise mig den tillid, og give mig den mulighed igen, så jeg kan forsætte med at bidrage til det gode arbejde DUF laver i fællesskab med vores medlemsorganisationer. 

Thor Ekberg Bonde, Ungdomsringen

 


Redaktører

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen