20. nov 2017

Nye tal: Kommuner svigter fritids- og ungdomsklubberne

Nye tal fra Center for Ungdomsstudier viser, at landets fritids- og ungdomsklubber er under pres. Ringere normering, faldende medlemstal og dårligere mulighed for at arbejde med kerneopgaverne nævnes som nogen af udfordringerne. Det har negative konsekvenser for de unge, påpeger klubbernes egen organisation.

”Fritids- og ungdomsklubberne er helt afgørende for at sikre, at der også er gode og udviklende tilbud til de unge når skoledagen er slut. Der er brug for, at de unge møder professionelle voksne, der lytter på dem og interesserer sig for, hvad der er på spil i deres liv. Det handler om mere end den næste danskopgave. Derfor er det bekymrende, at så mange klubber har problemer med faldende medlemstal og at de er udfordret i arbejdet med at relationsopbygge, skabe trivsel hos de unge og igangsætte attraktive aktiviteter.” udtaler Lars Holme, næstformand i Ungdomsringen.

Undersøgelsen fra Center for Ungdomsstudier indikerer, at det langt fra er alle steder at klubområdet har fundet sin plads efter folkeskolereformen. 50,4 % svarer, at normeringen er blevet dårligere siden 2013 og 38,2 % af respondenterne svarer, at de oplever en dalende / negativ udvikling i arbejdet med de længerevarende pædagogiske indsatser. Op mod en tredjedel af alle klubberne har oplevet medlemsfald.

Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier udtaler: ”Vi ved fra andre undersøgelser, at 2 ud af 3 unge ikke har voksne at dele med hvad der sker i deres liv. Samtidig er mistrivsel blevet den nye udsathed. En udsathed, der også viser sig hos de unge vi traditionelt set har opfattet som ressourcestærke.”

”Det her felt har brug for fornyet fokus fra politisk hold. Ude i kommunerne må man spørge sig selv, om vi gør nok for de unge efter skoletid? Der har måske nok været lidt for meget fokus på skolen, og så har man glemt fritiden. Nu må opgaven være at styrke klubtilbuddene og øge samarbejdet mellem folkeskolen og de kommunale fritids- og ungdomsklubber. Det vil være til gavn for de unge.” forklarer Lars Holme.

Undersøgelsen peger på, at der sker mere samarbejde i dag mellem skoler og klubber end før reformen, men hos fritids- og ungdomsklubberne er der en opfattelse af, at man ofte kommer sidst i rækken. ”Der er nok brug for at få skabt et mere ligeværdigt forhold. Der er et kæmpe potentiale for at sætte pædagogernes faglighed meget mere i spil.” udtaler Søren Østergaard.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Center for Ungdomsstudier og bestilt af Ungdomsringen. Undersøgelsen indeholder svar fra 200 fritids- og ungdomsklubber, hvilket svarer til en svarprocent på 29,4. I forhold til Ungdomsringens medlemstal repræsenterer klubberne 48500 børn og unge. Klubberne er rimelig fordelt mellem storbyer, mellemstore provinsbyer og landsamfund. Spørgsmålene er blevet besvaret online i oktober 2017.

Kontakt:

Lars Holme, Næstformand i Ungdomsringen +45 40 58 04 96

Alexander Petersen, Kommunikationskonsulent, Ungdomsringen: +45 41 40 00 33

Søren Østergaard, Leder af Center for Ungdomsstudier: +45 23 30 41 89

Hele undersøgelsen kan læses på Ungdomsringens hjemmeside: http://www.ungdomsringen.dk/Files/Filer/Arkiv/kompeteceudvikling/Notat%20UR.pdf


Redaktører

Søren Østergaard

Søren Østergaard

Jakob Vendelbo Kristensen

Jakob Vendelbo Kristensen