22. sep 2020

Vigtig information til Ungdomsringens medlemmer!

 

 

De sidste par ugers smittetal taler sit eget tydelige sprog. Vi er på vej i den gale retning igen. Flere bliver smittede og statistikkerne viser desværre, at det bl.a. er hos den yngre befolkningsgruppe, at smitten stiger mest.

Sammen med en række andre aktører på området, var vi i går kaldt i samråd af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, for i fællesskab at give nogle bud på, hvordan vi kan være med til at bringe smitten ned.

Det møde har mundet ud i et brev til alle ledere på skoler og institutioner og et til hele landets forældre. Brevet vil I formentlig modtage senere i aften eller i morgen.

Vi har i løbet af weekenden og i går også talt med flere af jer, der repræsenterer klubber og ungdomsskoler rundt omkring i landet og meldingen er ret entydig. Der er store bekymringer om hvilken betydning de nye anbefalinger får for den enkelte klub eller ungdomsskole, og her til morgen er der flere eksempler på lukning af aftenstilbud.

Vi har i nedenstående forsøgt at komme med vores bud på, hvad de nye anbefalinger får af betydning for vores område.

Helt generelt opfordrer vi til, at I fortsætter med at understøtte unges trivsel, dannelse og kompetenceudvikling via jeres daglige virke.

Det er vigtigt, at vi fortsat lægger os i selen for at skabe et kvalitetstilbud, de unge har lyst til at komme i!

Vi vil dog gerne understrege, at det fuldstændig er op til jer, hvordan I vælger at udmønte myndighedernes nye anbefalinger i praksis. Kan det ikke lade sig gøre at afholde klub eller ungdomsskoleaktivitet, og samtidig leve op til anbefalingerne, anbefaler vi selvfølgelig, at I lukker ned.

Vi vil også gerne understrege at der pt. ikke ligger en anbefaling fra myndighedernes side om at lukke hverken klubber eller ungdomsskoler, snarere tværtimod. Ministeren ser i høj grad os som en del af løsningen. Det kan I læse mere om i nedenstående.

 

Direkte opfordring og anbefaling fra ministeren – drop udskamningen af de unge, og bliv ved med at italesætte vigtigheden af at overholde retningslinjerne!

Det seneste stykke tid har statistikkerne tegnet et billede af, at unge står for en stor del af det smittetryk, vi oplever lige nu. Ministeren ser derfor meget gerne, at vi hjælper de unge med at blive bedre til at overholde anbefalingerne. Helt konkret skal vi:

  1. Få de unge til at skrue ned for festerne
  2. Få de unge til at installere smittestop-appen

 

Tal med de unge om, hvordan smittespredning kan forebygges

Ministeren havde kort forinden haft et møde med danske skoleelever. Her gav de udtryk for, at de var trætte af at blive udskammet- både af medier og af de professionelle voksne, de møder til dagligt. Udskamning er med til at trække fronter op, og gør egentlig bare problemet værre, da alle de unge, der faktisk er gode til at overholde retningslinjerne, også vil føle sig truffet. Indsatsen kan derfor få den komplet modsatte effekt.

Derimod, vil de unge meget gerne have, at særligt de professionelle voksne er tydelige i deres kommunikation. Bl.a. når man som ung ikke er så god til at overholde anbefalingerne om afstand. Her ser de unge meget gerne, at pædagoger, lærere og andre griber ind hver gang. Det er ikke sjovt at skulle være den ung, der hele tiden skal lege ’politimand’ overfor ens venner. Den opgave er det bedre, at vi tager på os.

De unge vil også meget gerne inddrages i beslutningsprocesserne og selv være med til at komme med gode ideer til, hvordan de kan skrue ned for festerne og hjælpe med at bringe smittetrykket ned.

 

Skelnen mellem sociale og faglige arrangementer

Der har hersket lidt uklarhed over anbefalingernes udformning, særligt den sætning der siger:  ” Myndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og videregående uddannelser aflyser sociale arrangementer.”

Det forstår man godt, da det jo ude i klubberne og ungdomsskolerne netop er i det sociale, at det faglige aspekt ligger!

Her menes derfor arrangementer, som ikke er en del af læringsplanen. Særligt dem der har karakter af sociale sammenkomster med forældre, osv. Alt med et pædagogisk fagligt indhold, og som der er fagligt belæg for afviklingen af, anbefales det ikke at aflyse.

 

Hvordan kan vi som klub eller ungdomsskole være med til at understøtte et faldende smittetryk blandt unge?  

Her vil vi i Ungdomsringen gerne komme med en klar anbefaling til jer derude: Saml de unge i klubben eller ungdomsskolen (med behørig afstand, selvfølgelig) og gå i dialog med dem om, hvad der skal til for, at de det næste stykke tid skruer ned for festerne. Vi kan herefter opfordre dem til at dele deres erfaringer på de sociale medier.

Her kan klubben eller ungdomsskolen måske byde ind med udvidede åbningstider, hvis økonomien tillader det (BUPLs forslag fra i går) eller andre aktiviteter, der kan stå i stedet for, og gerne komme med direkte opfordringer til, hvordan de unge kan mødes forsvarligt på egen hånd.

Det er vigtigt, at vi ser os selv som en del af løsningen på problemet. Er de unge på vores matrikel, kan vi hele tiden hjælpe dem med at overholde retningslinjerne. Lukker vi vores fritidstilbud, er de unge overladt til dem selv.

 

Forsamlingsforbudet på 50 – gældende for klubber og ungdomsskoler?

Forsamlingsforbudet er fortsat ikke gældende for skoler og dagtilbud. Det betyder, at man principielt set godt må samles mere end 50. Også uden for engen matrikel. Men det er selvfølgelig stadigvæk vigtigt, at alle anbefalinger og retningslinjer overholdes.

Husk, at I altid kan ringe til os, hvis I ønsker ovenstående uddybet eller har andre spørgsmål om den nuværende situation.

 

Med venlig hilsen,

På vegne af Ungdomsringens ledelse og sekretariat

 

Charlotte Risum Jensen
Konstitueret sekretariatschef