6. jul 2020

Ungdomsringen søger ny sekretariatschef

Sekretariatschef - Ungdomsringen

Louise er inviteret ind til nye spændende opgaver i nye omgivelser.
Ungdomsringen søger derfor en struktureret og resultatorienteret sekretariatschef med gode samarbejdsevner. Sekretariatschefen skal sikre sekretariatets drift og, sammen med medarbejderne, omsætte Ungdomsringens politiske planer til virkelighed.

Ungdomsringen
Ungdomsringen er en forening stiftet i 1942 for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i Danmark. I dag har Ungdomsringen cirka 100.000 medlemmer fra 850 medlemsklubber og ungdomsskoler.

Ungdomsringen arbejder for medlemmernes interesser. Børn og unge griber og skaber deres eget liv. Betydningsfulde relationer, fællesskaber og helhed i børn og unges liv er formålet med Ungdomsringens virke, som kommer til udtryk gennem vores tre hovedopgaver:
 
 • at skabe og gennemføre aktiviteter for unge gennem klubber og ungdomsskoler
 • at arbejde med kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere inden for ungeområdet
 • at skabe politisk fokus på vilkårene i unges fritidsliv – på vegne af vores medlemmer

Ungdomsringen har et professionelt sekretariat, som understøtter det frivillige foreningsarbejde. Udover sekretariatschefen er der p.t. 9 medarbejdere i sekretariatet.


Sekretariatschefens ansvarsområder
Sekretariatschefen er en del af Daglig Ledelse, sammen med Ungdomsringens formand og to næstformænd.
Som sekretariatschef får du følgende ansvarsområder:

Lede, fordele og udvikle arbejdet på sekretariatet
 • Sikre og prioritere ressourcer og personalemæssige kompetencer samt indsatser i forhold til sikring af drift, og realisering af overordnede politiske beslutninger og målsætninger
 • Etablere og fastholde en klar organisations- og ansvarsstruktur i sekretariatet til sikring af internt og eksternt overblik over roller, ansvarsområder og opgavefordeling
 • Sparre med og udvikle medarbejdere i fortsat udvikling af høj faglighed
 • Sikre et godt arbejdsmiljø i samarbejde med personalet og politisk ledelse

Sikre effektiv drift
 • Ansvarlig for overholdelse af Ungdomsringens budget og handlepligt på afvigelser
 • Sikre gennemsigtighed samt rapportere status og prognoser
 • Udføre økonomisk ledelsestilsyn

Udføre strategisk- og politisk ledelse
 • Politisk interessevaretagelse, d.v.s. være ansvarlig og udførende i forhold til formidling og kommunikation af politiske beslutninger
 • Ansvarlig for sparring med det politiske niveau i forhold til den aktuelle ungdomspolitiske dagsorden
 • Bærer og formidler af ungdomsringens politiske dagsorden på eksternt embedsmandsniveauSekretariatschefens reference & arbejdsopgaver
Sekretariatschefen refererer til Landsrådet, og imellem Landsrådsmøderne refererer sekretariatschefen til formanden for Ungdomsringen.
Arbejdsopgaverne planlægges og koordineres i samarbejde i Daglig Ledelse.


Din profil
Formel kvalifikation til stillingen er en masteruddannelse eller diplomuddannelse i ledelse. Hvis du også har erfaring fra en politisk ledet organisation, gerne som leder og/eller projektleder, samt har forståelse for og erfaring med børne- og ungeområdet, styrker det dit kandidatur.

Den ideelle sekretariatschef har faglige kompetencer i ledelse. Du har ledelsesmæssige administrative kompetencer til sikring af struktur og stabilitet med fokus på systemer, regler og procedurer. Som leder har du også styringsmæssige kompetencer, hvor du med opmærksomhed på strategi og målsætninger koordinerer indsatser og delegerer arbejdsopgaver med henblik på forbedring af produktivitet og kvalitet. Endelig har du også lederskabsmæssige kompetencer i 1-1 ledelse, teamledelse, formidling og videndeling til udvikling af sekretariatet og medarbejderne.

Ungdomsringen er en del af DUF paraplyen, og vægter samarbejdet med øvrige Ungdomsorganisationer højt. Derfor vil kendskab, gerne erfaring, i arbejde med DUF's administrative foreskrifter og udlodningsregler, vægtes højt. Se mere om DUF på deres hjemmeside duf.dk.

Du skal som noget af det første i din ansættelse, igangsætte analyse af den nødvendige ansvarsfordeling og ledelsesstruktur på sekretariatet, for i samarbejde med den politiske ledelse at udmønte denne.

Vi tilbyder
Et stærkt, kreativt og uhøjtideligt fællesskab med fokus på kvalitet i vores opgaveløsning og dermed resultatskabelse for vores medlemmer, præger vores kultur. Du får mulighed for selv at præge din stilling samt personlige- og faglige udvikling.
Ansættelsesstedet er Ungdomsringen, Ørstedsgade 19B, 5000 Odense C.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i ansættelsesprocessen.

Ansættelsesprocessen
Vi ønsker stillingen besat pr. 1. oktober 2020

Første samtalerunde afholdes d. 18. august 2020.
Anden samtalerunde afholdes d. 24. august 2020. Til denne samtale skal kandidaterne fremlægge en relevant case.
Kompetenceprofil udarbejdes mellem samtale 1 og 2, og vil indgå i ansættelsesprocessen.

Ansøgningsfrist: 11. august 2020.

Ungdomsringen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ydeligere information om stillingen
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte formand Bjørn Brandenborg på tlf. 6162 5115.

 

Søg stillingen her: 

 

https://ungdomsringen.career.emply.com/apply/sekretariatschef-2020/sedttw