29. maj 2020

Ungdomsringens næstformand stopper efter seks år på posten!

Centerleder Lars Holme har meddelt landsrådet og Ungdomsringens formand Bjørn Brandenborg, at han ikke genopstiller som næstformand i Ungdomsringen, når hans nuværende periode som næstformand udløber til november.

”Jeg har været næstformand siden 2014
, og synes det er et godt tidspunkt at takke af på. Landsrådet har på nuværende tidspunkt en god dialog om, hvordan vi som Ungdomsringen skal tegne os selv og vores arbejde fremadrettet, og selvom der stadigvæk er meget at tage fat på, er vi kommet langt med dette arbejde.
I min tid har vi behandlet en række mærkesager, der har været med til at gøre Ungdomsringens profil endnu stærkere. Bl.a. i form af vores Akademi, det vigtige samarbejde med DUF og vores Internationale samarbejde med ECYC.
Når jeg kigger tilbage, er jeg er særligt stolt af genindførelsen af Axel Horsens mindelegat. Legatet der udelukkende er sat i verden for at hylde det fritidspersonale, der til dagligt gør en kæmpe forskel for danske børn og unge, og gives hvert år til en, der har ydet en særlig indsats”


Ungdomsringens formand Bjørn Brandenborg (S) udtaler som følge af Lars Holmes afgang: ”Lars har en fantastisk god evne til at lade alle komme til orde, og få så mange vurderinger og synspunkter ind i en beslutningsproces som muligt. Han er dygtig til at se nationale strategier ud fra et lokalt perspektiv og går meget op i, at alle medlemmer skal kunne se dem selv i Ungdomsringens arbejde. Vi kommer selvfølgelig også til at savne hans altid gode humør, de underholdende historier og de kvikke bemærkninger, han gavmildt strøer om sig med.
 

Planer efter Ungdomsringen
Lars Holme oplyser, at der ikke umiddelbart er planer om at fortsætte som bestyrelsesmedlem andetsteds, men at han nu ser frem til at få endnu mere tid med barnebarn og resten af familien. Bl.a. i familiens nyanskaffede båd, der de seneste år er blevet den helt store hobby.
Han glæder sig også til at være en større del af alle de arrange
menter

og aktiviteter, der foregår på alle tidspunkter af året på Fritidscenter Vesterkæret, og vil da ikke afvise, at arbejdsgruppen omkring Ungdomsringens Musikfestival igen kunne blive en del af hverdagen.
 

Den rigtige afløser
” Det tager tid at finde den helt rigtige profil til at fortsætte Ungdomsringens mission om at fremme fritidslivets interesser, og den proces er allerede indledt i Landsrådet ,” siger Lars Holme. Vi har det sidste stykke tid haft udskiftning på en række af vores bærende poster, i form af ny formand Bjørn Brandenborg og sekretariatschef Louise Hansen, og jeg ser meget lyst på fremtiden. Vi er en sund forening med et højt medlemstal, og jeg glæder mig særligt til at følge Ungdomsringens videre virke som ganske almindelig embedsmand”
 
 

Blå bog i Ungdomsringen:
Lars har været en aktiv del af foreningens aktiviteter siden 1988.
Igennem årene er det blevet til 
hovedbestyrelsesarbejde, bl.a. som suppleant for region Nordjylland og som hovedbestyrelsesmedlem i år 2006. Lars var medlem af Region Nordjyllands bestyrelse fra 2001-2014, heraf 5 år som formand, og fra 2007 som Landsråds-medlem. Lars Holme var også en del af Strukturkommissionen, der forberedte hele strukturændringen i forbindelse med kommunalreformen, og har således været i Landsrådet siden den ”nye” struktur blev vedtaget. Lars var derfor en helt naturlig repræsentant i de arbejdsgrupper, der i årene har arbejdet med og indstillet vedtægtsændringer på kongressen. Lars har siden 2010 været repræsentant i det europæiske arbejde i ECYC (European confederation of youth-clubs), som Ungdomsringen er en del af.
Næstformand i Ungdomsringen siden 2014.


Henvendelser vedr. næstformandskabet kan rettes til

Sekretariatschef:
Louise Hansen
louh@ungdomsringen.dk