29. jan 2020

En hilsen til Børn- og Ungetopmødet - glem nu ikke fritidsområdet!

I EVA-rapporten fra 2017, bestilt af undervisningsmisteriet, kommer Danmarks evalueringsinstitut med en række bud på, hvad der kendetegner kvaliteten på klub- og fritidsområdet. I DPU og Århus Universitets rapport fra 2019 peges der på, at fritids- og ungdomsklubberne er et helle for de unge, og kan være et vigtigt våben i kampen for at forebygge børn og unges bevægelse mod kriminalitet og banderelaterede grupper i udsatte boligområder. Samtidig viser endnu en EVA-rapport fra 2018, også bestilt fra Undervisningsministeriet, at et stort antal børn og unge stadig bruger kommunernes fritids- og klubtilbud, men at tilslutningen for de laveste indkomstgrupper er faldende, og at der en vis social skævhed.

Disse eksempler er tre ud af mange, der viser, at vi har med en kompleks problemstilling at gøre, og at det kræver høj faglighed, lokalkendskab og ikke mindst evne til at danne gode relationer, hvis vi skal lykkes med arbejdet.  I UR kerer vi om den høje kvalitet i fritids- og klubtilbud. Det er vigtigt med professionelle voksne der kan skabe kontakt og relationer til udsatte unge, men lige så vigtigt er det med en høj kvalitet på området generelt. Nu hvor skoledagens længde atter er til debat, er drøftelsen af hvad vi tilbyder unge når skoledagen er slut måske mere relevant end nogensinde.

Sammen med en række samarbejdspartnere inden for området. har UR, siden offentliggørelsen af EVA-rapporten i 2017, arbejdet på at sætte kvalitet på den politiske dagsorden Hvad er kvalitet? Hvad vil vi med den?

Men kvalitet i snæver forstand er ikke nok. De udfordringer, der nævnes i de tre rapporter kalder også på en sammenhængende indsats. Derfor er en drøftelse og afklaring af en samlet formålsbeskrivelse, der sætter barren højt og stiller krav til kvalitet for fritids- og klubområdet meget aktuel. Den formålsbeskrivelse skal vi udvikle sammen med vores nærmeste samarbejdspartnere, så vi sikrer en helhedsorienteret indsats. 

En drøftelse og afklaring om kvalitet og en samlende formålsbeskrivelse vurderer vi i UR er en forudsætning for at kunne tage fat på en efterfølgende kvalificeret drøftelse af, om der er behov for yderligere regulering af området.

UR håber meget, der under top-mødet i slutningen af denne uge i Aalborg bliver lejlighed til at drøfte kvalitet indenfor og formål med klub- og fritidsområdet med både fagfolk, embedsmænd og politikere og i den forbindelse vil vi opfordre KL til at fortsætte de gode initiativer, der har været igangsat med den tværgående dialog om det runde bord.


Redaktører

Bjørn Brandenborg

Bjørn Brandenborg

Jakob Vendelbo Kristensen

Jakob Vendelbo Kristensen

Henrik Hald Krog

Henrik Hald Krog