23. maj 2019

Til en kommende regering!

En ny regering skal løfte kvaliteten i fritids- og ungdomsklubberne og styrke ungdomsskolernes fritids- og ungdomspædagogiske indsats. De unges fritidsliv skal med i regeringsgrundlaget for en ny regering, så vi kan styrke trivslen blandt danske unge.

Et godt fritidsliv med gode fællesskaber af høj kvalitet er af afgørende betydning for at sikre vores børn og unge en god opvækst, med høj trivsel og en positiv udvikling.

Vi vil anbefale, at en kommende regering indtænker nedenstående politiske initiativer, og dermed arbejder for at styrke og løfte kvaliteten i fritids- og ungdomsklubberne og ungdomsskolernes fritids- og ungdomspædagogiske indsatser:

 • Fritidsområdet bør sikres en større nationalpolitisk opmærksomhed og en styrket plads i forhold til kommunal helhedsorienteret børne- og ungepolitik.
   
 • Fritidsområdet bør igennem et partnerskab imellem staten, kommunerne og interesseorganisationerne undersøge og udvikle områdets politikker og pædagogiske og ledelsesmæssige kvaliteter.
   
 • Børn og unge skal livsdueligt mestre egne livsvilkår – fritidsområdet skal sikres rammer og ressourcer således at området bedst muligt kan bidrage til dette.
   
 • Fritidsområdet skal sikre større børn og unge mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der gør det muligt for dem at gå med i forpligtende fællesskaber og samfundsudvikling skal i centrum
   
 • Vi har en lang tradition for fritids- og ungdomspædagogiske institutioner, der ikke må gå tabt og denne tradition bør have politisk opmærksomhed.

Med venlig hilsen

Henrik Hald Krog                                    
Formand for Ungdomsringen                  

Per Nielsen
Formand for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lars B Kristensen
Formand for Ungdomsskoleforeningen

Lars Søgaard Jensen
Forretningsudvalgsmedlem, BUPL


Redaktører

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen

Konstitueret sekretariatchef Charlotte Risum Jensen