4. apr 2019

Pressemeddelelse: Ungdomslivet skal med i regeringsgrundlaget

Ungdomslivet skal med i regeringsgrundlaget

En ny regering skal løfte kvaliteten i fritids- og ungdomsklubberne og styrke ungdomsskolernes fritids- og ungdomspædagogiske indsats. De unges fritidsliv skal med i regeringsgrundlaget for en ny regering, så vi kan styrke trivslen blandt danske unge.

“Et godt fritidsliv med gode fællesskaber af høj kvalitet, er af afgørende betydning for at sikre vores børn og unge en god opvækst, med høj trivsel og en positiv udvikling.

Derfor vil vi anbefale at en kommende regering kommer til at satse på politiske initiativer, der vil styrke og løfte kvaliteten i fritids- og ungdomsklubberne og ungdomsskolernes fritids- og ungdomspædagogiske indsats.Vi vil i den kommende tid videreføre og styrke dialogen om kommende politiske initiativer med fokus på et snarligt folketingsvalg.

Så klar er opfordringen fra Formand f. Ungdomsringen, Henrik Hald Krog; Formand f. Ungdomsskoleforeningen, Lars B Kristensen; Formand f. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Per Nielsen og Forretningsudvalgsmedlem for BUPL, Lars Søgaard Jensen,  der er enige om, at en ny regering bør prioritere de unges fritidsliv langt højere end tilfældet er i dag.

“Politikerne er nødt til at se på hele ungdomslivet, når de udvikler politikker. Det er i ungdomsårene at vores unge i den grad finder deres identitet og udvikler deres personlighed. Det kræver gode ungefællesskaber og det mener vi desværre politikerne har svigtet at give opmærksomhed de sidste mange år.”

Ungdomsskolerne og klubtilbuddene har siden skolereformen oplevet en virkelighed med færre ressourcer. Det har betydet lukning af lokale tilbud og fald i medlemmer. Det betyder, at mange unge mangler et sted at gå hen.

”Det vi kan tilbyde de unge i Ungdomsskolen og klubberne, det er et fællesskab, hvor det er de unge selv der sætte dagsordenen, og hvor dygtige og engagerede medarbejdere brænder for at hjælpe med at skabe et fritidsliv, der er udviklende for de unge. Det er der brug for når vi ser på en ungdomsgeneration, der i større grad mistrives. Her er det er ikke nok at fokusere på skolelivet mellem 8 og 15.”

Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere og BUPL er gået sammen om at styrke dialogen med politikerne forud for og efter det kommende folketingsvalg. Opfordringen til politikerne er at få de unges fritidsliv med i et kommende regeringsgrundlag. Det må også være politikernes ambition at styrke de unges trivsel og skabe gode fællesskaber for alle unge.

”Vi ved, at ungdomsskolerne og klubberne løfter unge fra socialt udsatte familier, styrker integrationen og inkluderer de unge der har det svært i nye positive fællesskaber. Nogen af de unge der ikke trives i skolen blomstrer op og udvikler sig her. Det er den evne til at samle de unge op vi risikerer at miste, hvis ikke politikerne retter fokus mod fritidslivet. Det er en politisk opgave at få gjort noget ved den problematik. Det vil vi gerne hjælpe politikerne med.

Henrik Hald Krog, Formand for Ungdomsringen

Lars B Kristensen, Formand for Ungdomsskoleforeningen

Per Nielsen, Formand for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lars Søgaard Jensen, Forretningsudvalgsmedlem BUPL