19. feb 2019

Ungdomsringens inspirationskonference - internationalt arbejde

Arbejder I med internationale aktiviteter, eller går I med planer om at gå i gang med at arbejde internationalt?

Ungdomsringen ønsker at understøtte udviklingen af det internationale arbejde i klubber og ungdomsskoler. Vi vil gerne hjælpe jer med at komme ud i verden, men også hjælpe jer med at få verden ind til Danmark.

Ungdomsringen inviterer derfor til en inspirationskonference med fokus på, hvordan man kommer i gang med at arbejde internationalt, og samtidig at udfolde og inspirere via allerede igangværende projekter blandt klubber og ungdomsskoler.    

Vi har derfor inviteret oplægsholdere fra både ud- og indland.

Dagen er delt op i 2 afdelinger.

I løbet af formiddagen og frem til frokost kan I møde:

Paraskevi Christoui:
Paraskevi er repræsentant fra den græske kluborganisation Cyprus Youth Clubs Organisation (Koken), og bestyrelsesmedlem i European Confederation of Youth Clubs (ECYC).

Emilia Chantell Lind:
Emilia er pædagogisk- og international projektkoordinator ved NBS4 – Fritidscenter Bispebjerg Nord.

Marta Rudnicka:
Marta arbejder med samskabelse og internationale ungdomsprojekter i Vordingborg Ungdomsskole.

Eftermiddagen er afsat til 2 workshops/skriveværksteder:

Vi har inviteret Rasmus Jacobsen, International Konsulent ved DUF, og Louise Frilund, Fuldmægtig ved Uddannelses- og Forskningsministeriet til at afholde 2 workshops/skriveværksteder.

Tanken med workshops/skriveværkstederne er, at I her kan komme med enten igangværende projekter og få sparring på disse, eller I kan få hjælp og støtte til at starte en ansøgningsproces op ved enten Erasmus+ eller hos DUF.

Paraskevi, Emilia og Marta cirkulerer med rundt i workshopsne så I også har mulighed for at sparre med dem.

Konferencen giver jer mulighed for at hente viden, inspiration, og tips og tricks til, hvordan man kan komme i gang med at arbejde internationalt. Ligeledes vil konferencen angive mulige internationale samarbejdspartnere og netværksmuligheder iblandt Ungdomsringens medlemmer. 

Se hele indbydelsen som pdf HER

Praktisk informationer:

Sted: Ungdomsringen, Ørstedsgade 19 B, 5000 Odense C
Dato: Mandag den 6. maj

Tid: Kl. 9.30-16.00

Pris: 250 kr. for medlem, 350 kr. for ikke medlem

Tilmeldingsfrist: Mandag den 29. april


Redaktører

Søren Elmkær

Søren Elmkær

Morten Larsen

Morten Larsen