7. feb 2019

Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud?

Et nyt dialogværktøj hjælper ledere og medarbejdere i fritids- og klubtilbud til at få et fælles blik på, hvad der er kvalitet, og hvordan man kan arbejde med det i det enkelte tilbud.

Hvordan bruger børnene og de unge vores fritids og klubtilbud? Og er der noget, vi gør særlig godt eller gerne vil gøre anderledes? Det er nogle af de spørgsmål, der er vigtige at stille løbende som leder eller medarbejder i et fritids- eller klubtilbud.

Det er spørgsmål, der sætter fokus på den kvalitet, I skaber hver eneste dag i jeres arbejde med børnene og de unge. Dette dialogværktøj hjælper jer med at få et fælles blik på og en fælles dialog om, hvad kvalitet er hos jer, og hvordan I arbejder med kvalitet.

Dialogværktøjet er udviklet for Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er baseret på undersøgelsen Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud (2018) og det kan hentes HER


Redaktører

Morten Larsen

Morten Larsen