22. nov 2018

Søg Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje

100.000 kr. til lokalt arbejde med børn- og unge

Her er et tilbud, der er svært at sige nej til.

Som medlem af Ungdomsringen kan jeres klub/ungdomsskole nu søge Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje, der støtter lokalt arbejde for børn og unge. Ungdomsringens medlemmer er betragtet som lokalforeninger i DUF-regi.

Første ansøgningsfrist er d. 9. december 2018, og fra 2019 er ansøgningsfristen den første i hver måned. Ansøgningsproceduren er forholdsvis simpel. Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af, hvad du søger støtte til. En tidsplan for jeres aktivitet eller den anskaffelse, som du søger støtte til og et budget.

I beskrivelsen forklarer I formålet med projektet/aktiviteten/anskaffelsen, og hvorfor det styrker jeres arbejde for børn og unge. Du kan ikke søge støtte til udgifter fra før ansøgningstidspunktet.

Du kan søge støtte til:

  • Aktiviteter og projekter, der styrker jeres arbejde med børn og unge.
  • Anskaffelse af faciliteter og materialer, som giver flere børn eller unge mulighed for at deltage i jeres aktiviteter.
  • Styrkelse af lokalforeningernes formålsbestemte frivillige arbejde for børn og unge.

Du kan ikke søge puljen til:

  • Fast husleje
  • Større nybyggerier eller renoveringer
  • Internationale aktiviteter uden lokal forankring
  • Politisk valgkamp for enkelte kandidater
  • Udgifter inden ansøgningstidspunktet.

Du kan læse mere om lokalforeningspuljen på https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/

Har du nogen spørgsmål til DUF’s lokalforeningspulje eller ønsker sparring på konkrete idéer, så kan du kontakte Oskar Kloppenborg Vellev på oskarvellev@gmail.com, +45 50 70 32 13 eller Thor Bonde på tebonde@hotmail.com, +45 50 50 25 75.


Redaktører

Helena Storm

Helena Storm