21. sep 2020

Vi arbejder fortsat hjemmefra!

På Ungdomsringens sekretariat har vi i næsten to uger arbejdet hjemmefra i videst muligt omfang, dog med en del undtagelser. Det tiltag udvider vi nu. Det betyder at ALLE konsulenter og praktikanter fra i dag d. 21/9 til og med d. 4/10 som udgangspunkt arbejder ud fra deres hjemmekontor.

Ungdomsringens sekretær bliver eneste person, der er fysisk til stede på sekretariatet. Vi har ligeledes opfordret alle til at kigge på hvilke møder der kan konverteres til ZOOM eller TEAMS.

Telefonens åbningstid forbliver uændret. 

Vi gør, alt hvad vi kan for fortsat at varetage vores medlemmers interesser, så hvis det er af absolut nødvendighed at mødes fysisk med vores medlemmer, frivillige eller samarbejdspartnere, kan det stadigvæk godt lade sig gøre.

Vi har f.eks. projekter der lige nu går ind i en afgørende fase, og hvor det er en absolut nødvendighed, at vi mødes fysisk med vores medlemmer i forbindelse med antropologisk arbejde. Her vil det fortsat være op til den lokale leder det pågældende sted at agere ud fra de gældende lokale retningslinjer og vurdere, hvordan disse først og fremmest kan overholdes.


Redaktører