Presse
Ungdomsringen lægger stor vægt på åbenhed, og vi ønsker at være en aktiv spiller i debatten om større børn og unges fritidsliv.
For udtalelser til pressen er du velkommen til at kontakte en fra Ungdomsringens Daglige Ledelse.
For den politiske ledelse (formanden og de to næstformænd) er tillidshvervet i Ungdomsringen ikke på fuld tid. Derfor vil det ofte være praktisk at kontakte Ungdomsringens administrative chef, Jane Dupont først.
 
 
Formand, Simon Kollerup
Mobil: 61 62 51 93
 
Næstformand, Søren Olsen
Mobil: 20 93 57 80
vonolsen@sol.dk
 
Næstformand: Lars Holme
Mobil:  40 58 04 96
larsholme@gmail.com