Har du lyst til at vide mere om Ungdomsringen? Vi udsender vores nyhedsbrev en gang om ugen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at udfylde nedenstående.

 

Tilmeld

Ungdomsringens Nyhedsbrev

Ungdomsringens digitale nyhedsbrev er primært målrettet forskellige grupperinger af valgte og andre frivillige

Ungdomsringens nyhedsbrev indeholder informationer fra Ungdomsringen og nært beslægtede områder.

Mediet anvendes primært til at klæde ansatte og valgte samt andre frivillige på, således at aktuelle nyheder hurtigt er kendt af disse nøglepersoner, som herved bliver i stand til at agere ud fra den nyeste viden på relevante ungdomsringsområder. 
 

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 18 2019

Nyhedsbrev nr. 17 2019

Nyhedsbrev nr. 16 2019

Nyhedsbrev nr. 15 2019

Nyhedsbrev nr. 14 2019

Nyhedsbrev nr. 13 2019

Nyhedsbrev nr. 12 2019

Nyhedsbrev nr. 11 2019

Nyhedsbrev nr. 10 2019

Nyhedsbrev nr. 09 2019

Nyhedsbrev nr. 08 2019

Nyhedsbrev nr. 07 2019

Nyhedsbrev nr. 06 2019

Nyhedsbrev nr. 05 2019

Nyhedsbrev nr. 04 2019

Nyhedsbrev nr. 03 2019

Nyhedsbrev nr. 02 2019

Nyhedsbrev nr. 01 2019

___________________

Nyhedsbrev nr. 40 2018

Nyhedsbrev nr. 39 2018

Nyhedsbrev nr. 38 2018

Nyhedsbrev nr. 37 2018

Nyhedsbrev nr. 36 2018

Nyhedsbrev nr. 35 2018

Nyhedsbrev nr. 34 2018

Nyhedsbrev nr. 33 2018

Nyhedsbrev nr. 32 2018

Nyhedsbrev nr. 31 2018

Nyhedsbrev nr. 30 2018

Nyhedsbrev nr. 29 2018

Nyhedsbrev nr. 28 2018

Nyhedsbrev nr. 27 2018

Nyhedsbrev nr. 26 2018

Nyhedsbrev nr. 25 2018

Nyhedsbrev nr. 24 2018

Nyhedsbrev nr. 23 2018

Nyhedsbrev nr. 22 2018

Nyhedsbrev nr. 21 2018

Nyhedsbrev nr. 20 2018

Nyhedsbrev nr. 19 2018

Nyhedsbrev nr. 18 2018

Nyhedsbrev nr. 17 2018

Nyhedsbrev nr. 16 2018

Nyhedsbrev nr. 28 2017

Nyhedsbrev nr. 27 2017

Nyhedsbrev nr. 26 2017

Nyhedsbrev nr. 25 2017

Nyhedsbrev nr. 24 2017

Nyhedsbrev nr. 23 2017

Nyhedsbrev nr. 22 2017

Nyhedsbrev nr. 21 2017

Nyhedsbrev nr. 20 2017

Nyhedsbrev nr. 19 2017

Nyhedsbrev nr. 18 2017

Nyhedsbrev nr. 17 2017

Nyhedsbrev nr. 16 2017

Nyhedsbrev nr. 15 2017

Nyhedsbrev nr. 14 2017

Nyhedsbrev nr. 13 2017

Nyhedsbrev nr. 12 2017

Nyhedsbrev nr. 11 2017

Nyhedsbrev nr. 10 2017

Nyhedsbrev nr. 09 2017

Nyhedsbrev nr. 08 2017

Nyhedsbrev nr. 07 2017

Nyhedsbrev nr. 06 2017

24-10-2016

Mandag Middag nr. 30 - 2016


Nr. 030
 
 
Mandag den 24. oktober 2016

Musikstarter

Årets Musikstarter Camps blev afviklet i sidste uge, uge 42. 

5 døgn med masser af musik, flid og fællesskab på 9 Camps spredt over hele DK med godt 700 deltagere og ca 150 involverede voksne.

Et rigtig stærkt projekt for Ungdomsringen - en stor tak til vores samarbejdspartnere Nephew og Bikubenfonden.

Og en kæmpe tak til alle andre der har været en del af vores Camps. Tak til de unge for at møde op, tak til alle de seje voksne som var på de enkelte Camps, tak til samarbejdspartnere og tak til alle de institutioner, som er en del af projektet.

Mediedækningen af Musikstarter Camps var massiv - en lang række aviser og tv-indslag fulgte projektet og fortalte historier om unges motivation for at deltage i Musikstarter. Et gennemgående linje i historierne var at Musikstarter Camps danner rammen om et sjovt og forpligtende fællesskab med masser af musik.

Musikstarter Camps vender stærkt tilbage i 2017.


50 års Jubilæum med JM i Indefodbold Lemvig Ungdomsgård

JM i Indefodbold.

”Torsdag den 17. januar 1957 samledes nogle mænd på Missionshotellet i Lemvig og da de nogle timer senere skiltes, var ”Samvirkelauget” stiftet, og godt en snes Lemvig-borgere var blevet ”brødre”.

”Laugsbrødrene” satte sig allerede fra starten store mål. Således hedder det bl.a. i ”laugsskråen” at man med det kristne livssyn som grundlag, vil arbejde for styrkelse af hjemmene og det danske samfund. Man satte sig også som mål, at ville gøre en indsats til gavn for ungdommen – at skaffe de unge i Lemvig et sted at være.

På kun fem år nåede den kreds af mænd, som ”Samvirkelauget bestod af, et af de store mål, nemlig at skaffe Lemvigs unge ”et sted at være” og den 1. februar 1962 kunne man for første gang slå dørene op for de unge i Lemvig, og byde de unge velkommen på Lemvig Ungdomsgård.”

Siden da har Lemvig Ungdomsgård haft vokseværk - både ifht. antal unge, der benytter stedet, hvilke aktiviteter, som udbydes, kompleksiteten i det daglige arbejde og dermed også opgaverne og kravene til de ansatte, og der er af flere omgange blevet bygget til til de oprindelige bygninger.

”Vokseværket” ses ikke kun i det daglige på Lemvig Ungdomsgård, men opleves i højeste grad også til deres årlige tilbagevendende JM fodboldstævne. Igen i år er der omkring 2000 unge og medarbejdere samlet for at spille fodbold. I år kan de fejre 50 års jubilæum, hvilket de er meget stolte af. Dette er et af de helt store højdepunkter i løbet af året på Lemvig Ungdomsgård. De sidste par måneder
har planlægningen fyldt meget af deres hverdag, og de glæder sig til at se Jer alle, og håber at I får opfyldt Jeres forventninger til stævnet.

Der er selvfølgelig flere faktorer, som er medvirkende til at de kan fejre 50 års jubilæum. For det første at I ude i klubberne prioriterer at bruge ressourcer på at deltage i stævnet år efter år, at de har mange frivillige hjælpere – både forældre og medlemmer, som sætter weekenden af til at hjælpe med at skabe nogle gode rammer for alle deltagerne, at lokalsamfundet år efter år bakker op omkring stævnet
og bidrager økonomisk, og sidst men ikke mindst alle Lemvig Ungdomsgårds ansatte, som helt fantastisk er med til at samle trådene i denne weekend, og skabe betingelserne for nogle gode dage, sammen med en masse unge fra andre klubber.
ALLE skal have tusind tak for deres indsats, foruden den var der ikke muligt at mødes igen i år.

Man er samlet omkring fodbolden og dét at blive Jysk mester, men det sociale aspekt, er også en stor og afgørende faktor, som år efter år gør at klubberne deltager. Der prioriteres at der SKAL være plads til alle. Dette gælder både på og udenfor banen.

Lemvig Ungdomsgård vil gerne markere, at det er et jubilæumsstævne, så derfor får alle i år en flot t-shirt.

Lemvig Ungdomsgård ønsker Jer alle et godt stævne, og håber at I får nogle gode oplevelser med hjem.

Og Ungdomsringen ønsker Lemvig tillykke med den fantastiske bedrift.


Organisation

Regionsgeneralforsamlinger 2016 er gennemført.

Det er rigtig glædeligt, at der har været en øget interesse for regionsgeneralforsamlingerne, og det har givet sig udslag i mange nye ansigter i bestyrelserne, og det er både unge og medarbejdere. Der var god opbakning til de enkelte generalforsamlinger, og flere steder var aftenen krydret med interessante oplæg.

F.eks havde Region Hovedstaden valgt at de unge kunne møde Sean, som gav et foredrag om hans liv som eks-pusher.
Allerede som 20-årig begyndte han at sælge hash og har bl.a. siddet i fængsel som kulmination på en kriminel løbebane.
Han er desuden kendt fra DR's programserie "Spørg mig om alt", hvor han åbenhjertigt har svaret på spørgsmål fra seerne.

For de voksne var der 45 minutters oplæg blive delt op i 3 små oplæg med inspirerende perspektiver på fremtidens ungetilbud.
Med afsæt i et ungeperspektiv gav Anne fra Roskilde Ungdomsråd et bud på fremtidens ungetilbud.
Klubleder og Master i Positiv Psykologi, Helene Bech, gav et inspirerende indput, ud fra et praktisk perspektiv, om at sikre og opretholde kvaliteten i fritids- og ungdomsklubben. Der ud over varUngdomsringens konsulent, Christoffer Schultz, på banen med et input om fremtidens
klubtilbud med afsæt i samfundets aktuelle udviklingstendenser.

Sådan får du indflydelse i Ungdomsringen

 


Kongres 2016 i Odense

I år afholdes Ungdomsringens kongres fredag den 25. november til lørdag den 26. november 2016 i Odense.

Kom med og gør din indflydelse gældende og oplev et fantastisk netværk blandt vores medlemsklubber.

Følg med på www.ungdomsringen.dk, hvor der snart vil være mere nyt.


16 års valgret i Danmark

På Hovedstadens generalforsamling drøftede medlemmerne i Hovedstaden et forslag til en udtalelse til kongressen 2016 omkring 16 års valgret. 
Udkastet blev godkendt af generalforsamlingen og er nu sendt til behandling på kongressen.

”Ungdomsringens DNA er ungeinvolvering og demokratisk dannelse, og derfor går vi selvfølgelig ind for 16 års valgret i Danmark på alle niveauer.”
Sådan lyder indledningen til en udtalelse om 16 års valgret, stillet af Region Hovedstaden efter indstilling fra generalforsamlingen d. 6. oktober 2016, til Ungdomsringens kongres 2016.

Udtalelsen blev drøftet og diskuteret på Region Hovedstadens generalforsamling, og herefter enstemmigt vedtaget og er derfor indstillet som forslag til udtalelse på Ungdomsringens kongres 2016.

Udtalelsen lyder, i sin fulde længde:

Ungdomsringen går ind for 16 års valgret

Ungdomsringens DNA er ungeinvolvering og demokratisk dannelse, og derfor går vi selvfølgelig ind for 16 års valgret i Danmark på alle niveauer.
Vi mener, at en sænkning af valgretsalderen ikke bare er en ubetydelig lovændring, men derimod en markant styrkelse af unges ejerskabsfølelse for demokratiet.
Unge på 16 år kan blive dømt og straffet, og de betaler også skat, hvorfor kan de så ikke også have indflydelse på den gældende lovgivning?

I gennemsnit er unge 16,1 år gamle, når de har gennemført den ti års obligatoriske skolepligt, eller  ”den obligatoriske danske dannelse”, og hvorfor skulle de så ikke være parate til at stemme?

Unge er også interesserede i demokrati og samfundets udvikling. 96 procent af de 16-17-årige interesserer sig for, hvordan man løser problemer i samfundet, og 93 procent har en holdning til Danmark og verdens udvikling fremover, viser en undersøgelse foretaget af Gallup i 2009.

Hvorfor skal vi så ikke lade unge 16-17-årige stemme? De har modtaget ”den obligatoriske danske dannelse”, er underlagt samme myndighedslove som 18-årige medborgere og de interesserer sig for demokratiet? Det kan vi i Ungdomsringen ikke forstå.

Derfor mener vi, at valgretsalderen bør sænkes til 16 år, så unge også føler mere ejerskab for demokratiet.


Aktiviteter

LAN-Event.

Ungdomsringen vil rigtig gerne informere vores medlemmer om de ESport og Gaming muligheder, som findes rundt i landet.

Så det vil vi forsøge at have fokus på, i vores kommunikation ud til medlemmerne.

SNParty i Næstved

Dato: 25-27 November.

Sted: Arena Næstved.

Pris: 200 kr. pr. billet (Normalpris 300 kr. pr billet).

Hjemmesiden med mere information: SNParty.dk

En kort beskrivelse: SNParty er et Lan-party i Sydsjælland, som er et LAN-EVENT (computerspils festival) til computer interesseret mennesker i alle aldre.
Ved spørgsmål: Kontakt Oliver Boesen Rimmer fra GreenLightEvents 20 18 58 59


Efterårstur til Lalandia

Ungdomsringens Region Syddanmark og Lalandia Billund vil endnu engang byde til en super hyggelig dag i Lalandia.
Prøv alle de fede aktiviteter i det store feriecenter og få en super god dag med bl.a. det fantastiske badeland.

http://www.ungdomsringen.dk/det-sker/lalandia-2016


 

Facebook i Ungdomsringen

På Facebook kan du altid følge med i Ungdomsringens færden, hvor er vi henne, hvad arrangerer vi, hvad afholder vi eller hvad deltager vi i. 

Se det hele på Ungdomsringens Facebook-side her


Mødekalender for uge 43

Mandag den 24. oktober 2016 - Møde med DMU om samarbejdsaftale

Tirsdag den 25. oktober 2016 - Oplæg om den fritids- og ungdomspædagogiske kerneopgave, Fristedet i Aalborg

Tirsdag den 25. oktober 2016 - Afvikling af modulforløb i Klub Allerød

Tirsdag den 25. oktober 2016 - Bestyrelsesmøde Region Nordjylland

Onsdag den 26. oktober 2016 - Møde i Naturvejlederbestyrelsen

Fredag den 28. oktober 2016 - Afvikling af modulforløb i Roskilde Vest

 


Udgives af: Ungdomsringen
Tigergården • Nørregade 77, 6. • Postboks 109 • 5100 Odense C
Tlf. 70 27 00 50 • Fax 70 27 00 54

Redaktion: Jane Dupont jad@ungdomsringen.dk og Anne Louise Danø; ald@ungdomsringen.dk
Ansvarshavende: Næstformand Lars Holme

Hvis du vil afmelde dette nyhedsbrev: