Ledelse

 
To dimensioner
Ledelse i og af fritids- og ungeområdet er under ombrydning og kompleksiteten stiger. Der er to dimensioner i spil samtidig. På ene side, en lodret og hierarkisk dimension, der handler om at styre og lede en forholdsvis fastlagt organisation og dens medarbejdere mod fastlagte mål formuleret af fritids- og ungeområdets forskellige aktører, det være sig statens lovgrundlag, de kommunale politikker samt fritids- og ungdomsklubbens og ungdomsskolens egne mål for børn og unges udvikling og læring – det var den lodrette dimension.
Men på den anden side, er der samtidig en vandret og netværksorienteret dimension i spil. Her handler det om at afsøge muligheder for organisering af børne- og ungemiljøer på tværs af bl.a. fritids- og ungdomsklubben, ungdomsskolen, folkeskolen, socialområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt fritids- og kulturlivet. I denne dimension bliver ledelse og styring til fortløbende processer og realtionsdannelser, hvor organisationen, fagligheden og medarbejderen løbende må ”genopfinde” sig selv i samarbejde med andre og herved danne, hvad vi kunne kalde for børne- og ungemiljøer, community-centres, campus mm.
 
Skræddersyede forløb
I Ungdomsringen tror vi på, at god ledelse og lederudvikling må tage udgangspunkt i de lokale vilkår og den lokale dagligdag, hvilket er vores udgangspunkt for lederudviklingsforløb og kurser. Vi tilbyder skræddersyede leder- og udviklingsforløb, der bl.a. baserer sig på et partnerskab mellem Copenhagen Business School/Institut for politik, ledelse og filosofi . Dette partnerskab vil i 2015/2017 resultere i et forskningsprojekt, der sætter lys på betingelser og muligheder for strategisk pædagogisk ledelse med afsæt i fritids- og ungeområdet.
 
 
Lokal og personlig lederudvikling
Et lederudviklingsforløb kan tage udgangspunkt i dig som leder og som person i spidsen for en organisation. Det kan også være lederteamet og organisationen, der sammen gennemgår et forløb.
Udgangspunktet for et sådan forløb, er en personlig udviklingsdialog der anvendes som fundament for et personligt udviklingsprojekt for dig i din rolle som leder i din organisation. Med afsæt i udviklingsdialogen, som optages digitalt, identificerer vi dine/jeres udfordringer som leder i en kompleks verden. Vi formulerer et personligt lederprojekt for den enkelte leder og evt. for det samlede team, afdækker den enkelte og organisationens behov og herfra sætter vi/du/jer fokus på en helhedsorienteret udvikling af jeres arbejdssystem.
 
 
Diplom i ledelse
Ungdomsringen samarbejder med en række University Colleges og vi har derfor mulighed for at skræddersy et diplomforløb med udgangspunkt i jeres behov, eventuelt i sammenhæng med et lokalt og personligt lederudviklingsforløb.
 
 
Masterforløb  
Ungdomsringen har indgået partnerskab med Copenhagen Business School. CBS udbyder i samarbejde med Aarhus Universitet / Institut for uddannelse og pædagogik, masteruddannelsen Ledelse af Uddannelsesinstitutioner.
 
 
Lederkonference
Ungdomsringen udbyder hvert år en lederkonference. Lederkonferencen er stedet, hvor klubledere fra hele landet samles om faglige indspark, erfaringsudveksling og frem for alt er der fokus på ledelse. Målgruppen er alle landets ledere, der tager afsæt i fritids- og ungeområdet.