SE SOLEN GENNEM TÅGEN
- FREMTIDEN FORMES AF DE DER KAN SE DEN


PROJEKT- OG PROCESLEDELSE - ET AKTIONSLÆRINGSFORLØB FOR MEDARBEJDER PÅ KLUB- OG UNGDOMSSKOLEOMRÅDET 4 MODULER Á 4 TIMER – FORDELT OVER 3 MÅNEDER.

 

Hvem er du?
Du har måske ansvaret for en bestemt pædagogisk aktivitet i dit fritidscenter eller ungdomsskole og på tværs i lokalområdet, ind i skolen eller sammen med foreningslivet.

 

Hvad får du?

Du får i dette aktionslæringsforløb mulighed for at sætte dette ”ansvarsområde” i spil, reflektere over hvad der sker i din praksis og lære heraf, hvorved du kan opnå fornyede og forbedrede kompetencer i projekt og procesledelse.
Modulforløbet indbyder til undersøgelse, teoretiske og erfaringsmæssige perspektiveringer, visualisering, strategi, design af processer, refleksioner, gennemførelse, monitorering af processen, læringsopsamling og meget andet.


Målgruppen
Dette aktionslæringsprojekt er målrettet pædagogisk ansatte, som arbejder med projekter i større eller mindre målestok i fritids- og ungdomspædagogisk sammenhæng.
 

Formålet
Klub- og ungdomsskolearbejdet og måden at organisere det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde på, er konstant under forandring. Det betyder, at pædagoger, undervisere og projektansatte i højere grad end tidligere udfordres af forventninger om ikke blot at kunne tilrettelægge aktiviteter, men i højere grad blive i stand til at udvikle aktivitetskoncepter, forebyggende ungdomsprojekter eller tværgående pædagogiske forløb, der indeholder tydelige mål og ledelse af meningsfulde processer med inddragelse af unge og andre interessenter.
Dette aktionslæringsforløbs øverste formål er at gøre deltagerne i stand til at sætte sig for bordenden og tage skeen i den rette hånd og udvikle, afprøve og evaluere de ungdomsprojekter, som fremtiden i den fritids- og ungdomspædagogiske felt kalder på, internt som eksternt i organisationerne.
 

Indhold

Modul 1: Introduktion til projektarbejdsformen og ungdomsprojektmodellen.

Herunder målformulering, projektplan, interessentanalyse, projektlederskab/ledelse af processen og evt. økonomihåndtering.
ACTION - Du arbejder mellem modulerne med at tilrettelægge og beskrive dit projekt og sætte i gang.

 

Modul 2: Dit personlige lederskab.

Det vil sige at engagere og involvere projektpartnere og få skabt fælles kurs, koordinering og commitment i projektarbejdet.
ACTION - Du arbejder mellem modulerne målrettet med at inddrage og få skabt ejerskab til dit projekt og opnå følgeskab af interessenterne.

 

Modul 3: Lær at leve i kaos eller styr processerne.

Projektledelse er at overleve og leve med en vis grad af kaos. Hvordan forholder du dig til nye krav udefra, nye interessenter og manglende opbakning fra dine projektparter? Vi sætter fokus på dynamik i samarbejdende grupper og i dig.
ACTION - hvad sker hvis du selv er risikovillig og gør noget andet end det måske plejer at gøre?

 

Modul 4: Vi reflekter over hvad der skete i Action forløbet.

Sætter fokus på din adfærd som
projekt- og procesleder. Hvordan opfatter andre dig og hvad kan du arbejde videre med?
 

Metode
Der vil på modulforløbet være en veksling mellem teori og praktiske refleksive øvelser, hvor deltagerne sætter sig selv og deres projekter i spil i en læringsproces. Mellem modulerne vil deltagerne skulle arbejde
med deres egen individuelle projekter og mål og hver undervisningsgang vil starte med at vi hører om hvordan det er gået med målene siden sidst.
 

Undervisere
Alle undervisere er konsulenter i Ungdomsringens Akademi og har erfaring med ledelse af projekter på det fritids- og ungdomspædagogiske område.
Christoffer Schulz, konsulent, underviser, Cand. pæd. pæd., pædagog
Stefan Kvamm, udviklingskonsulent, projektleder Musikstarter, Cand. Mag. Antropologi, kunstner
Titte Randvig, udviklingskonsulent, Master i ledelses- og organisationspsykologi, pædagog
 

Tid
Dagene tilrettelægges som det passer jer – typisk i 4 x 4 timer.
 

Sted
Kurset afholdes lokalt hos jer eller i Ungdomsringens lokaler i Odense.
 

Deltagerbetaling
Pris 3000 kr. pr. deltager ved min. 15 deltagere - inkl. forplejning kaffe, the og sandwich.
 

Kontakt
Interesserede kan kontakte Titte Randvig, udviklingskonsulent i Ungdomsringen på mobil 30 92 21 68 eller mail tir@ungdomsringen.dk.