Hvad er det?

De pædagogiske modulkurser består som udgangspunkt af 4 moduler af ca. 5 timers varighed.
Kursisterne modtager et uddannelsesbevis på det samlede modulkursus.
De pædagogiske modulkurser tilrettelægges med udgangspunkt i jeres behov og nedenstående er derfor et eksempel, men vi kan kombinere med mange forskellige pædagogiske temaer.

 

Udgangspunkt i jeres klub

I Ungdomsringen ønsker vi at alt kompetenceudvikling har rod i jeres organisatoriske behov og at en kompetenceudvikling bidrager til konkret praksisudvikling til gavn for børn og unge. Derfor ser vi meget gerne, at et pædagogisk modulkursus afsluttes med modulet: ”At arbejde projektorienteret” og at kurset evalueres med fokus på praksisudvikling.

 

Målgruppe:
Modulkurserne er tilrettelagt for timelønnede, pædagogisk uuddannede ansatte i klubber og ungdomsskoler. Ansatte med pædagogisk baggrund, der trænger til et ungdomspædagogisk brush-up, kan naturligvis også deltage.

 

Der kan tænkes to modeller:
• En lokal ungdomsskole eller fritids- og ungdomsklub, hvor flere eller alle medarbejderne i samtlige klubafsnit deltager
• Flere Ungdomsskoler i en kommune eller region, hvor et udvalgt antal medarbejdere deltager

 

Formål:
Kurserne har til formål at skærpe den enkelte medarbejders blik for det pædagogiske arbejde der ligger til grund for et godt klub- og ungdomsskoleliv.

 

Mål:
At klubmedarbejderen:

  • Opnår en forståelse for at arbejde med større børn og unge i en kommunal og professionel kontekst
  • Udvikler sin faglighed i forhold til klubbens og ungdomsskolens forskellige opgaver
  • Får en grundlæggende viden omkring bla. relationsarbejde og anerkendende pædagogik
  • Føler sig rustet til opgaven i mødet med den unge.
  • Afprøver et konkret projekt i praksis.

 

 

Eksempel på de enkelte moduler

 

Modul 1 - Grundlæggende rammer, love og opgaver:
I dette forløb introduceres den enkelte klub medarbejder til:
• Ungdomsskolens lovgivning
• Klubbernes historiske og samfundsmæssige betydning
• Klubbernes forbyggende funktion
• Medbestemmelse, demokratiudvikling og opbygning af klubråd.
• Underretningspligt og tavshedsregler.

Modul 2 - Det pædagogiske perspektiv:
• Klubbens og ungdomsskolens opgaver i et pædagogisk perspektiv
• Karakteristik af nutidens unge
• Unge og sociale medier
• Identitetsdannelse og fællesskaber
• Relationsarbejde og anerkendelse
• Klubben som arbejdsform
• Læring i fritiden - læring i fællesskabet

Modul 3 - Kommunikation og samarbejde:
Modul 3 indeholder bud på hvordan kvalitet i kommunikation og samarbejde kan hæve kvaliteten i det pædagogiske arbejde
• Kommunikation og relationer
• Konflikthåndtering
• Samarbejde i personale gruppen
• Samarbejde med forældre
• Samarbejde på tværs og i netværk

Modul 4 - At arbejde projektorienteret
I dette modul arbejdes der med en pædagogisk udfordring fra deltagernes egne klubber. Ungdomsringens konsulent er sparringspartner og inspirator til processen.
• Opbygning af et projekt
• Dokumentation af det pædagogiske arbejde: SMTTE- modellen
• Evaluering af det pædagogiske arbejde
• Klubben på banen - fra ide til praksis

 

 

Praktiske oplysninger:

Pris:
Hver modul koster 500 kroner. Således er prisen for en samlet basisuddannelse kr. 2000,- pr. deltager. Der udstedes kursusbevis.

Antal:
Der skal være mindst 15 deltagere og maximum 32 deltagere, for at modulkurset gennemføres.
Man kan med fordel være flere ungdomsskoler eller fritids- og ungdomsklubber i et lokalområde, der går sammen.

Sted:
Den ungdomsskole, der bestiller kurset, lægger selv lokaler til, samt serverer kaffe/the og evt. et let måltid til deltagerne.

Tidspunkter:
Man kan vælge at afholde kurset på lørdage, lørdag/søndage (et modul pr. dag) eller som fyraftensmøder.
Det tilrådes, at der ikke går mere end en måned mellem hvert modul.

 

 

Yderligere oplysninger:
Er du interesseret i modulkurser er du velkommen til at kontakte konsulent Jesper Larsen på tlf. 65 30 92 21 65 eller på e-mail jel@ungdomsringen.dk