MODUL 1 – TRAUMEFORSTÅELSE

På dette modul får du indsigt i at forstå og håndtere unge med flygtningebaggrunds bagage, flugthistorik og familieforhold. Det er essentielt at have viden om traumer i arbejdet med udsatte børn og unge - især flygtninge, da mange flygtninge har været udsat for traumatiske hændelser, hvilket kan have stor betydning for både læring, sprogindlæring, tilknytning til arbejdsmarkedet, familiens helhed og den enkeltes helbredsmæssige tilstand.

I vores undervisning fokuserer vores psykologer på at give jer metoder til at spotte traumer samt viden om, hvordan man som professionel kan arbejde med unge, der er traumatiserede

Vi kan tilpasse vores kursus til at handle om mere generel udsathed og traumeforståelse alt efter jeres målgruppe. Forløbet har fokus på at give deltageren konkrete værktøjer og øvelser samt at inddrage deltagernes egne erfaringer fra praksis.

 

Vi anbefaler at dette modul tages i samspil med modul 2 ”Mentalisering og egenomsorg”.

Du får:

  • Viden om stressreaktioner og traumer samt en mere nuanceret bevidsthed om eventuelle oplevelser for den unge, som kan have en traumatisk karakter.
  • Metoder til at spotte traumer og redskaber til inklusion af udsatte børn og unge.
  • Viden om flygtninges flugtbagage.
  • Redskaber til hvordan du som professionel kan arbejde med mennesker, der er traumatiserede.

 

Opgave gennemføres af:

Autoriseret psykolog med stor erfaring fra Røde Kors Asylafdeling.


MODUL 2 – MENTALISERING OG EGENOMSORG

I dette modul sætter vi fokus på mentalisering, som handler om at opfatte og forstå andres og egen adfærd. Gennem mentalisering lærer man egne følelser, tanker og antagelser at kende, og ved at mentalisere ser man den andens perspektiv. Mentaliseringstilgangen er især velegnet til at arbejde med udsatte børn og unge, fordi den tilbyder en samlet teori om børns udvikling samt forståelse for konsekvenser af traumer og omsorgssvigt.

Du opnår på dette modul ligeledes indsigt i at strukturere aktiviteter til at sikre et trygt læringsrum samt pædagogiske redskaber særligt tilpasset unge med traumer.

 

Vi anbefaler at dette modul tages i samspil med modul 1 ”Traumeforståelse”.

Du får:

  • Viden og værktøjer om mentalisering, triggere samt håndtering af sorg og frygt.
  • Forslag til konkrete strukturer og aktiviteter til at sikre et trygt læringsrum for udsatte unge.
  • Redskaber til at passe på dig selv som professionel i arbejdet med sårbare mennesker.
  • Greb til at inkludere udsatte børn og unge med flygtningebaggrund i institutionsregi herunder udviklingsfremmende spejling.

 

Booking: 
Charlotte Risum Jensen
crj@ungdomsringen.dk
Tlf: 70 27 00 50