MODUL 3 – PÆDAGOGIK FOR UNGE MED FLYGTNINGEBAGGRUND

Hvad betyder traumer for læringen? Hvordan inkluderer du børn med traumer? Og hvordan kan du hjælpe et barn med at genlære at lege og føle sig tryg på ny? Med udgangspunkt i Røde Kors’ ”Pædagogik for Flygtningebørn” opnår du på dette modul baggrundsviden og praktiske redskaber til at understøtte børn og unges udvikling, læring og integration i skole og institutioner.


Røde Kors har i samarbejde med Københavns professionshøjskole og Roskilde Universitet udviklet syv pædagogiske principper, som er integreret i det pædagogiske arbejde på Røde Kors’ asylcentre og som kan skabe inkluderende miljøer i alle dag- og fritidstilbud.  Det overordnede formål med pædagogikken er at bidrage til, at børnene igen får lyst og evne til at lære nyt. Pædagogikken styrker og forbereder børnene på fremtiden, uanset om de bliver i Danmark eller skal rejse videre.
Når vi underviser i Pædagogik for Flygtningebørn, underviser vi også i STROF, da vi i Røde Kors arbejder ud fra disse pædagogiske greb og de derfor er en naturlig del af de pædagogiske principper.
STROF står for Struktur, Tale og tid, Ritualer, Organiseret leg og Forældresamarbejde.

Alt efter jeres behov, vægter vi at arbejde med, hvordan man sikrer en god og ordentlig kommunikation med forældre, der ikke taler dansk – også med fokus på en introduktion til dansk institutionsliv.  

 

Vi anbefaler at dette modul tages i samspil med modul 4 ”FriRum”.

Du får:

  • Konkrete pædagogiske redskaber særligt til unge med traumer gennem flygtningepædagogikkens syv principper.
  • Viden og værktøjer til at understøtte unges udvikling, læring og integration i institutioner.
  • En indførsel i den pædagogiske metode STROF.
  •  

Opgaven gennemføres af:

Undervisningen gennemføres af en af Røde Kors Asylafdelings erfarne pædagoger.


MODUL 4 – FRIRUM – EN GRUPPEBASERET METODE TIL UDSATTE UNGE

FriRum er en forebyggende indsats og dialogbaseret metode, der kan tilpasses både grupper af udsatte familier, børn og unge.
I FriRum spejler deltagerne sig i andre i samme situation og der skabes rum til at få talt om svære emner, og rum til at være forælder/barn/ung/ledsager. Metoden har fokus på at skabe størst mulig trivsel ved at styrke samspillet og giver redskaber til at tale om- og navigere i - svære livsomstændigheder, opbygge ressourcer og giver børn rum til at være børn eller unge.

På dette modul bliver du som fagperson trænet i metoderne inden for Frirum og får konkrete øvelser med hjem til egen praksis. Som deltager på modulet vil du blive introduceret til friRums-metoden, som er udviklet gennem 8-10 års erfaring i Røde Kors Asylafdeling og afprøvet med både børne-, unge- og familiegrupper i asylfasen. Modulet vil være praksisorienteret og giver dig mulighed for at afprøve konkrete FriRums-øvelser med de andre deltagere, og dermed klæde dig på til selv at kunne afvikle FriRumsaktiviteter i egen praksis.

Vi anbefaler at dette modul tages i samspil med modul 3 ”Pædagogik for unge med flygtningebaggrund”.

 

Du får:

  • Kendskab til og forståelse for traumer – med fokus på affekt- og arousalregulering.
  • Et værktøjshæfte med inspiration til afholdelse af FriRums-grupper og anvendelse af friRums-metoden i forhold til ungegrupper.
  • Indsigt i FriRumsprincipper for familiegrupper til inspiration for forældresamarbejde. 

 

Opgaven gennemføres af:

Undervisningen gennemføres af en af Røde Kors Asylafdelings erfarne pædagoger.

Det er også muligt at tilmelde sig et fyldestgørende to dages træningsforløb, hvor du som fagperson bliver klædt fuldt på inden for FriRums-metoden og til at varetage et konkret FriRumsforløb.  

Vi kan i Røde Kors Akademiet også varetage et Frirumsforløb hos jer med vores psykologer eller pædagoger – evt. i samarbejde med en kommunal fagperson.

 

Booking: 
Charlotte Risum Jensen
crj@ungdomsringen.dk
Tlf: 70 27 00 50