MODUL 8 – LOVGIVNING OG SOCIALFAGLIG RÅDGIVNING I DET TVÆRFAGLIGE ARBEJDE MED UNGE MED FLYGTNINGEBAGGRUND

Den store tilstrømning er overstået, men det betyder langt fra, at den store integrationsopgave er afsluttet. Integrationsudfordringen er langvarig, familiesammenføringer kan også være en stor udfordring på tværs af den typiske forvaltningsstruktur, ligesom mange fagpersoner også kan stå over for unge, som skal søge om forlængelse af opholdstilladelse og som sammen med sin familie befinder sig i en vedvarende midlertidighed. 

På dette modul vil en af Røde Kors socialrådgivere undervise i lovgivning og socialfaglig rådgivning i arbejdet med unge med flygtningebaggrund. Røde Kors' socialrådgivere har stor erfaring med det juridiske og socialfaglige felt, herunder kendskab til metoder og løsninger på det kommunale område. De har mange års erfaring med at træne og uddanne medarbejdere i og udenfor organisationen på feltet, bl.a. ift. koordinering på tværs af forvaltninger med børn og voksne med flygtningebaggrund samt oplæg om asyl-og flygtningeret.

 

Du får:

·       Indsigt i basis lovgivning og socialfaglig rådgivning inden for asyl- og flygtningeret.

·       Viden og værktøjer til at håndtere den midlertidighed, som mange unge med flygtningebaggrund og deres familier befinder sig i.

·       Redskaber til at håndtere egne reaktioner som professionel i forhold til oplevelser af afmagt og muligheder for handling.

 

Opgaven udføres af Socialfaglig konsulent/socialrådgiver med stor erfaring fra Røde Kors Asylafdeling.

 

Booking: 
Charlotte Risum Jensen
crj@ungdomsringen.dk
Tlf: 70 27 00 50