MODUL 5 – KULTURSENSITIV KOMMUNIKATION

For at tale om børneopdragelse i en tværkulturel kontekst som fagperson, og for at få en forståelse for, hvordan og hvornår, man intervenerer – kræves en stor grad af kulturforståelse.
For hvordan taler du med forældre, der har en helt anden kulturel forståelse om et sensitivt emne som fx opdragelse?

Når man arbejder med kultursensitiv kommunikation, handler det i høj grad om at oversætte begge veje. Det handler derfor også om, at man som fagperson evner at kigge indad og se på egne forforståelser.
Ved netop at sætte fokus på forståelse af andre kulturer og samtidig skabe refleksion over egne kulturelle forforståelses betydning i det relationelle arbejde, bliver du på dette modul klædt på til kultursensitiv kommunikation og til at møde udsatte grupper med anden kulturel baggrund. Formålet med at tænke kultursensitivt i din kommunikation med den unge og i forældresamarbejdet er, at det gerne skulle medføre færre misforståelser, færre konflikter og større grad af forståelse for hinanden og egne forforståelser.

 

Dette modul kan med fordel tages i samspil med modul 6 ”Seksualmoral” og modul 7 ”Negativ Social Kontrol”.
 

Du får:

  • Viden om kultursensitiv kommunikation som dialogværktøj
  • Indsigt i kulturelle forforståelsers betydning i det relationelle arbejde med unge og deres forældre

 

Opgaven gennemføres af:

Undervisningen gennemføres af en socialfaglig konsulent/socialrådgiver fra Røde Kors Asylafdeling.


MODUL 6 – SEKSUALMORAL

Når man kommer til Danmark med en anden kultur i bagagen, er der en masse normer og regler for seksualmoral, som kan synes umulige at finde hoved og hale i. Der er så mange uskrevne regler, som kan være besværlige at navigere i, hvis ikke de trækkes frem og gøres til samtaleemner.

Dette modul klæder dig på til, hvordan du som fagperson kan tale seksualmoral med unge i alderen 13+, som har andre kulturer med i bagagen.

Vores udgangspunkt er, at alle unge bør klædes på med viden om seksualmoral – både hvad angår rettigheder, grænsesætning, krop, påklædning og alkohol i nattelivet. Målgruppen omfatter unge (13+) og voksne af begge køn samt LGBT+ personer med en anden kultur i bagagen. Er I f.eks. en ungdomsskole, ungdomsuddannelsesinstitution eller sprogskole med mange elever med anden kulturel baggrund, kommer vi gerne ud og underviser selve målgruppen.

Modulet tager dig igennem et undervisningsforløb i seksualmoral og giver dig materiale til selv at kunne gennemføre et forløb om seksualmoral for en gruppe af unge.

Dette modul kan med fordel tages i samspil med modul 5 ”Kultursensitiv kommunikation” og modul 7 ”Negativ Social Kontrol”.

 

Du får:

·       Inspiration til hvordan du som fagperson kan tale seksualmoral, grænsesætning, påklædning, krop, sexliv og alkohol med unge i alderen 13+ med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Opgaven gennemføres af:

Fagmedarbejder fra Røde Kors Asylafdeling.


MODUL 7 – NEGATIV SOCIAL KONTROL

I 2017 blev der foretaget en undersøgelse af social kontrol blandt ca. 4.500 unge i alderen 15-29 år (Als Research 2018). Undersøgelsen viste, at unge med etnisk minoritetsbaggund i betydeligt højere grad end majoritetsetniske unge bliver udsat for negativ social kontrol.

Hvis en familie oplever, at den unge handler på en måde eller har en adfærd, som i deres øjne kan virke æreskrænkende, kan familiemedlemmer til den unge reagere på forskellig vis som reaktion på den unges handlinger. Det betyder, at familien fx kan opstille restriktioner i forhold til den unges valg af venner, fritidsliv, skolegang, isolering af den unge, trusler, vold mv.

Unge der er udsat for negativ social kontrol, har større risiko for psykisk mistrivsel i form af fx depression eller langvarige stresstilstande. Konflikterne er ofte præget af stor kompleksitet og i arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund, kan det være gavnligt for fagpersoner at kunne spotte signaler på negativ social kontrol og have værktøjer til at kunne indgå i dialog med den unge og den unges familie.

Dette modul kan med fordel tages i samspil med modul 5 ”Kultursensitiv kommunikation” og Modul 6 ”Seksualmoral”.

 

Du får:

·       Metoder til at spotte signaler på negativ social kontrol

·       Dialogværktøjer til at tale om negativ social kontrol med både unge og forældre

 

 

Opgaven gennemføres af:

Ekstern specialkonsulent.

 

Booking: 
Charlotte Risum Jensen
crj@ungdomsringen.dk
Tlf: 70 27 00 50