FRITIDSPÆDAGOGIK MED ETNISKE MINORITETSUNGE

Et modulforløb til pædagogisk personale i fritids- og ungdomsklubber om arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund og deres forældre
 

FÅ VIDEN OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED UNGE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND

Modulforløbet udbydes i et samarbejde mellem Røde Kors Akademiet og Ungdomsringen. Ungdomsringen er en forening stiftet i 1942 for alle fritids-, junior- og ungdomsklubber samt ungdomsskoler i Danmark.

Ungdomsringen udbyder kompetenceudvikling i forhold til ledere og medarbejdere inden for ungeområdet. Røde Kors Akademiet leverer oplæg og undervisning til fagpersoner og besidder viden og kompetencer baseret på 35 års erfaring fra arbejdet med flygtninge. Røde Kors Akademiet kan bidrage med kompetenceudvikling og opkvalificering af personale på ungeområdet inden for feltet unge med etnisk minoritetsbaggrund herunder et særligt fokus på at arbejde med unge og deres forældre, hvor der i familierne kan være traumer og andre stressreaktioner i bagagen.

Forløbet består af i alt 8 moduler, hvor det er muligt at vælge enkeltmoduler eller en samlet pakkeløsning, hvis du ønsker viden, værktøjer og opkvalificering inden for alle 8 moduler. Modulerne har en naturlig sammenhæng, men kan også bestilles enkeltvis. På den måde kan forløbet skræddersyes til den enkelte institution, medarbejder eller leders ønsker og behov.

Forløbet tager udgangspunkt i den enkelte deltagers praksis og virkelighed og der er i alle moduler en tæt kobling mellem teori og praksis. Underviserne på forløbet kommer fra Røde Kors Akademiet. Røde Kors Akademiets koncept er, at fagfolk klæder fagfolk på med viden om asyl og integration.

Vi differentierer os ved konceptet, at alle undervisere og behandlere kommer fra feltet. Dvs. ønsker fx en gruppe sundhedsplejersker viden om, hvordan man agerer ift. familier med flugtbagage, så rekrutterer vi en sundhedsplejerske fra et asylcenter. Ønsker pædagoger og lærere greb til at inkludere børn i skole og daginstitutioner, så sender vi samme faggruppe.

Via Røde Kors Akademiets undervisere gør vi det muligt for andre at få del i den unikke viden og erfaring, der er med at modtage og skabe fremtidsperspektiver for unge med flygtningebaggrund med afsæt i vores mange års erfaringer og viden fra asylområdet.

 

Det opnår du

Ved at gennemføre modulforløbet ”Fritidspædagogik med etniske minoritetsunge” bliver du specialiseret inden for pædagogisk arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund – hele vejen rundt om den unge. Du får konkrete værktøjer og redskaber til hvert modul, som du kan bruge direkte i din praksis. Du bliver klædt på til arbejde med unge og deres forældre, hvor der i familierne kan være traumer og stressbelastninger i bagagen og får redskaber til, hvordan du kan passe på dig selv som fagperson i arbejdet med udsatte unge.

Modulerne kan både bestilles enkeltvis eller som en samlet pakke. Modulerne er inddelt i tre blokke: Psykosocial, Pædagogik og Kultur & Forældresamarbejde. Herudover findes der et modul om basis lovgivning og socialfaglig rådgivning, som med fordel kan tages i samspil med alle modulerne. Alle modulerne i hver blok kan med fordel bestilles sammen, da disse har en naturlig sammenhæng og overgang imellem sig.

Det er dog også muligt at plukke og sammensætte moduler på tværs af blokkene – på den måde kan du skræddersy et forløb efter præcis jeres ønsker og behov.  Vores faglige konsulent sidder klar til at guide og vejlede i forhold til at strikke et forløb sammen til jer.

Du modtager et diplom efter hvert gennemført modul.

 
Målgruppe for forløbet

Uanset om du arbejder med unge med flygtningebaggrund, etnisk minoritetsbaggrund eller udsatte unge generelt, så giver forløbet dig viden og helt konkrete værktøjer, du kan gå hjem og arbejde med i din praksis.

Forløbet rummer moduler, der klæder dig på både med viden og konkrete værktøjer om traumer og deres betydning, mentalisering, pædagogik for unge med flygtningebaggrund, forældresamarbejde, seksualmoral, lovgivning på området mv.

 
Ramme for modulerne

På hvert modul kan deltage max 25 deltagere. Der er indarbejdet både teori, gruppearbejde, øvelser, dialog og refleksion i hvert modul.

Hvert modul har en varighed på 3 timer inkl. pause.

 
Pris og omkostninger

Priserne på modulerne varierer fra 6500-8000kr ekskl. moms. Vores underviser kan komme og undervise hele personalegruppen (op til 25 deltagere) på din arbejdsplads. Men der er også rig mulighed for samfinansiering, hvor du som arbejdsgiver kan indgå partnerskab med andre klubber i dit nærområde, og hver arbejdsplads kan sende fx 2-3 fra personalegruppen. Det er altid bestiller som skal sørge for at stille lokaler til rådighed, også hvis I er flere ungdomsklubber eller ungdomsskoler, der ønsker at deles om udgifterne til et forløb. Det er muligt at tilkøbe en personlig slide bog, som deltagerne kan tage noter i undervejs. Alle slides bliver trykt som klistermærker og kan klistres ind i den personlige slide bog, så deltagerne kan notere undervejs til det enkelte slide i undervisers power point.

Pris: 100 kr. pr bog.

Der kan max deltage 25 personer pr. modul.

 

Priseksempel på enkeltmodul om traumebehandling:

     

3 timers undervisning om traumeforståelse

Enheder  Enhedspris

Beløb DKK

Undervisning og forberedelse

6

1250

7.500

Administrationsgebyr

1

500

500

Transporttid

[x]

625

[x]

Transportomkostninger (jf. statens takster)*

   

[x]

Total

   

8.000

Timepris for undervisning af autoriseret psykolog er 1250kr.

Timepris for forberedelse er 1250kr.

Timepris for rejsetid er 625 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Rejseudgifter, forplejning, lokaler, transport (jf. Statens takster) og materialer dækkes af kunden.

*Transport (jf. statens takster) pålægges efter udført opgave.

 

Priseksempel på hele forløbet (8 moduler):

     

8 moduler = 24 timers undervisning

Enheder

Enhedspris

Beløb DKK

Undervisning og forberedelse

48

 

52.500

Administrationsgebyr til Ungdomsringen

8

500

4.000

Transporttid

 

625

[x]

Transportomkostninger (jf. statens takster)*

   

[x]

Rabat 10%

   

-5.650

Total

   

50.850

 

Alle priser er ekskl. moms.

Rejseudgifter, forplejning, lokaler, transport (jf. Statens takster) og materialer dækkes af kunden.

*Transport (jf. statens takster) pålægges efter udført opgave.

Ved bestilling af 4 moduler opnås en samlet rabat på 5%.

 

 

For mere information:
Røde Kors Akademiet
Jeanette Ruskjær
M. jeru@redcross.dk

Ungdomsringen
Charlotte Risum Jensen
crj@ungdomsringen.dk

 

Booking: 
Charlotte Risum Jensen
crj@ungdomsringen.dk
Tlf: 70 27 00 50