Fremtidens Klubtilbud

- fritids- og ungdomspædagogik for fremtiden

BUPL og Ungdomsringen er gået sammen om projektet Fremtidens Klubtilbud med det formål, og i tæt samarbejde med klubområdet på tværs af landet, at synliggøre og udvikle god fritids- og ungdomspædagogisk praksis med afsæt i det overordnede undersøgelsesspørgsmål:

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik og
hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?

Projektet er et 2 årigt forløb, der overordnet kommer til at køre i to spor: 1) et dokumentationsspor, der handler om at få synliggjort og dokumenteret de styrker og potentialer, der ligger i igangværende fritids- og ungdomspædagogiske indsatser. 2) et udviklingsspor, hvor formålet er at gentænke og udvikle fritids- og ungdomspædagogikken, gennem lokale aktionslæringsforløb med afsæt i en faglig eksperimenterende og refleksiv tilgang.

Læs mere om projektet i denne folder HER

Interesseret i at deltage?

Er du og din klub interesseret i at deltage i udviklingssporets aktionslæringsforløb, så læs mere HER og tag evt. kontakt til projektleder Christoffer A. Schultz.

Da projektet er finansieret i samarbejde mellem BUPL og Ungdomsringen, og dermed gratis at deltage i, er det en forudsætning at deltagende klubber er medlem af Ungdomsringen samt har medarbejdere, som er organiseret i en af følgende 6 lokale BUPL fagforeninger: BUPL Midtvest, BUPL Hovedstaden, BUPL Nordjylland, BUPL Nordsjælland, BUPL Århus, BUPL Fyn.

Har du en god historie?

Har du en god historie at fortælle om jeres fritids- og ungdomspædagogiske indsatser, så tag kontakt til projektleder Christoffer A. Schultz. Vi leder nemlig efter klubber som har en god og inspirerende fritids- og ungdomspædagogisk praksis som vi kan dokumentere.

Opstartskonference

Projektet starter med en opstartskonference mandag d. 5 november 2018. Se programmet HER. Læs mere om opstartskonferencen og tilmeld dig HER - tilmeldingsfrist: d. 26. oktober 2018 - der er plads til 200 deltagere.

Kontakt

Projektleder og udviklingskonsulent: Christoffer A. Schultz

Telefon: 30 92 21 62

Mail: chs@ungdomsringen.dk