Fremtidens Klubtilbud

- Fritids- og ungdomspædagogik for fremtiden

 

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik? Og hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?
Med afsæt i ovenstående undersøgelsesspørgsmål er BUPL og Ungdomsringen i fuld gang med projektet Fremtidens Klubtilbud. Projektet er et 2-årigt projekt med det dobbelte formål: 1) at dokumentere god fritids- og ungdomspædagogisk praksis og 2) at afprøve og udvikle en fritids- og ungdomspædagogisk tænkning og praksis for fremtiden.

I tæt samarbejde med klubområdet på tværs af hele landet har vi opstartet, og snart afsluttet, 10 udviklingsprojekter, der i et års tid har arbejdet med at eksperimentere og afprøve nye idéer i deres lokale fritids- og ungdomspædagogiske praksis. Udviklingsprojekterne er kørt som aktionslæringsforløb og følges af udviklingskonsulenterne Jesper Larsen (UPOL) og Christoffer Schultz (Ungdomsringen).

De 11 udviklingsprojekter bliver desuden fulgt og dokumenteret sammen med yderligere 10 fritids- og ungdomspædagogiske indsatser andre steder af landet. De dokumenterede fritids- og ungdomspædagogiske indsatser vil løbende blive offentliggjort her på siden, hos BUPL og andre sociale medier fra september 2020. Vi håber at dokumentationen kan være med til at skabe inspiration til lokal fritids- og ungdomspædagogisk praksis i andre klubber og ungdomsskoler, og samtidig være med til at synliggøre og italesætte fritids- og ungdomspædagogikkens store potentialer og indsatser.

Projektet ender ud i en afslutningskonference, hvor der også vil ligge en afsluttende rapport. Formålet med rapporten er at give nogle perspektiver på fritids- og ungdomspædagogisk tænkning og praksis ud fra de opdagelser og erfaringer, der er gjort sig i løbet af projektet.

Kontakt:
Hvis du ønsker at vide mere om projektet, har nogle spørgsmål eller ligger inde med en dokumentationsværdig fritids- og ungdomspædagogisk indsats, som vi bør høre om, så er du mere end velkommen til at kontakte projektleder Christoffer Schultz på telefon: 30 92 21 62 eller mail: chs@ungdomsringen.dk