Modulforløb i Understøttende Undervisning
- et 12 timers forløb, der bringer pædagogerne på omgangshøjde med folkeskolereformens ambitioner og de fritidspædagogiske muligheder i den understøttende undervisning.
- eller et fyraftens- eller formiddagsmøde, der introducerer til understøttende undervisning.

 

Baggrund
Folkeskolereformen introducerer en lang række nye kategorier, eksempelvis understøttende undervisning, bevægelse, trivsel, etc. Og det forventes at lærere og pædagoger samarbejder om at give indhold til disse nye kategorier. Pædagogerne forventes at kunne iscenesætte understøttende undervisning som læringsforløb i skoletiden og gerne med en overgang til fritiden. Og vi ved at der hvor dette lykkedes får fritidstilbuddene succes.

 

Indhold
”Fælles Faglige Mål” og Fritids- og ungdomspædagogik – det lyder ikke specielt sexet, men det er vigtigt!
Modulforløbet i understøttende undervisning søger at give pædagoger redskaber og inspiration til den understøttende undervisning, og sammen med deltagerne at svare på spørgsmål som:

  • - Hvilke kompetencer har pædagoger brug for, for at fremme målene for elevernes trivsel og læring?
  • - Hvad kendetegner fritidspædagogers faglighed, og hvad kendetegner læreres faglighed? Hvordan understøtter de to fagligheder hinanden?
  • - Hvordan kan fritidspædagoger tage afsæt i folkeskolens Forenklede Fælles Mål og læringsmål?

Igennem teoretiske oplæg og praktiske øvelser bliver deltagerne i stand til at udvikle læringsforløb med udgangspunkt i folkeskolens læringsmål.

 

1. modul: Intro og centrale begreber

  • Hvis folkeskolereformen er svaret, hvad var så spørgsmålet?

Med afsæt i den historisk traditionelle forståelse af fritidspædagogik og folkeskolereformens målsætninger, introduceres til de omstændigheder, udfordringer og muligheder som reformen stiller klubberne/ungdomsskole/fritidstilbud over for.

  • Hvad er understøttende undervisning?

Vi ser på statens og kommunernes definitioner, rammer og forståelser i forhold til begrebet ’understøttende undervisning’, og kommer med eksempler og inspiration til samarbejdet mellem folkeskole og fritidstilbud/ungdomsskole.

  • Hvordan kan fritids- og ungdomspædagogik gøre sig værdifuld i forhold til den læringsdagsorden, der hersker i folkeskolen?

Her stiller vi skarpt på, hvordan begrebet læring kan forstås og italesættes ud fra et fritidspædagogisk perspektiv, og hvordan det kan spille sammen med skolens forståelse af læring med afsæt i folkeskolereformen.

 

2. modul: Fælles Mål og didaktisk planlægning

  • Folkeskolens Fælles Mål? Er det ikke lærerens ansvar?

Jo, at undervisningen i folkeskolen lever op til de nationale Fælles Mål er lærerens ansvar. Men kendskab til fagenes mål og elevernes faglige kunnen er en forudsætning for et succesfuldt samarbejde om den understøttende undervisning.

  • Didaktisk planlægning – at skitsere et læringsforløb.

Fritidspædagoger er eksperter i at arrangere spændende, underholdende og lærerige aktiviteter for børn og unge. I denne del ser vi på, hvordan vi kan optimere planlægningen af læringsforløb med afsæt i en pædagogisk didaktisk tænkning. Sammen udvikler vi idéer og hver deltager arbejder med at skitsere et læringsforløb, der afprøves før det 3. modul.

 

3. modul: Fritids- og ungdomspædagogikkens selvforståelse og udviklingsbetingelser

  • Det tværprofessionelle samarbejde – hvad er pædagogens rolle i skolen?

Med afsæt i professionsbegrebet ser vi på fritidspædagogens rolle og status i skolen, og vigtigheden af at skabe et fælles sprog med lærerne.

  • Den fritidspædagogiske faglighed – hvad er det og hvad bliver det til for fremtiden?

Med afsæt i den læringsdagsorden fritids- og ungdomspædagogikken forventes at indgå aktivt i, vil vi sammen med jer diskutere, hvordan den fritids- og ungdomspædagogiske faglighed kan udfoldes og italesættes, således at den kan indgå som et værdifuldt bidrag til børns og unges læring – både i skole og fritid.


Modulforløbet i understøttende undervisning bygges op af 3 moduler – tag meget gerne kontakt til konsulent Christoffer Schultz på tlf. 30 92 21 62 eller chs@ungdomsringen.dk og hør nærmere om mulighederne for afholdelse. 

Ungdomsringen opretter løbende modulforløb på kursussteder rundt i landet. Prisen for deltagelse (inkl. forplejning): kr. 3495,- pr. deltager. Hold øje med kalenderen på www.ungdomsringen.dk

 

OBS!
Der er yderligere mulighed for at afholde modulforløb lokalt i egne lokaler. Pris for deltagelse (eks. forplejning): kr. 2.000,- pr. deltager.