Folkeskolereform

 
Efter folkeskolereformen indtager fritids- og ungdomspædagogikken en ny position.
Et af reformens primære formål er at integrere leg og bevægelse samt eksterne aktører som fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskoler og frivillige foreninger med undervisning i en sammenhængende og alsidig hverdag.
De pædagogiske aktiviteter opdages på ny, ikke som afbræk fra undervisningen, men som eksperimenterende læringsaktiviteter i og uden for skolens fysiske rammer.
 
Det skaber en kompleks situation for fritidspædagogikken.
På den ene side, er det en åben invitation til at blive en central del af de sammenhængende læringslandskaber som reformen søger at skabe. Netop ved at være noget andet end skolen ses fritidspædagogikken som noget, der kan skabe særligt frugtbare læringsrum. Men på den anden side, skal fritidspædagogikken, for at være et bidrag, også være i stand til at beskrive sig selv på nye måder. Der skal skabes nye samarbejder og netværk, som kræver et sprog for, hvad fritidspædagogerne byder ind med. Pædagoger forventes at kunne formulere en mere fleksibel og ’anknytningsattraktiv’ rolle og funktion i forhold til folkeskolen.
 
Ungdomsringen vil løbende udvikle og tilpasse tilbud og aktiviteter,
der kan støtte Ungdomsringens medlemmer ift. interessevaretagelse, kompetenceudvikling og aktiviteter. Med afsæt i  folkeskolereformen og i dialog med aktører på området samt vores medlemmer.
 

Aktuelt har vi, i samarbejde med BUPL og med støtte fra Undervisningsministeriet, et projekt om fritids- og ungdomsklubbernes gode samarbejde med folkeskolerne. Du kan læse mere om dette projekt i vores inspirationskatalog:
Det gælder om at få en fælles historie - perspektiver på det gode samarbejde mellem skoler og fritids- og ungdomsklubber.
Hent inspirationskatalog her

 
Vi forsøger at styrke ledelsen omkring fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskoler med et partnerskab og et forskningsprojekt med CBS. Læs inspirerende og gode historier fra samarbejder mellem klubber og skoler over hele landet – i lyset af skolereformen. Eksempler på understøttende undervisning i praksis, vigtigheden af organisering og ledelse, inklusion, trivsel, specialundervisning, klubben i skolen – og skolen i klubben:
Lokale historier med nationalt impact - Klubbernes gode samarbejde med skolerne