Høring om kvalitet i fritids- og klubtilbud


19. apr 2018 / 13:00 - 16:30
Christiansborg, Fællessalen.

HØRING UDSKYDES!

Kære deltager.


Tak for din interesse i at deltage i Høringen på Christiansborg 19. april 2018.

Der har været stor interesse for arrangementet, og vi kan melde, der er fuldt hus på deltagersiden.

Men det har desværre ikke været muligt at få tilstrækkeligt med politiske deltagere til paneldebatten pga. møder og den politiske situation med de igangværende overenskomstforhandlinger.

På den baggrund har KL, BUPL og Ungdomsringen valgt at udskyde høringen. Der er fortsat stor interesse for emnet, og derfor skylder vi det en politisk opmærksomhed også.

Vi vender tilbage til dig, så snart vi ved, hvornår høringen bliver afholdt. I kan forvente det bliver i august.
På vegne af KL, BUPL og Ungdomsringen

 

 

INDBYDELSE TIL HØRING OM BØRN OG UNGES BRUG AF OG KVALITET I SFO, FRITIDS- OG KLUBTILBUD

Torsdag 19. april 2018 kl. 13.00 – 16.30
Høringen finder sted på Christiansborg i Fællessalen.

I Danmark har vi en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af de pædagogiske fritidstilbud i SFO, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber. SFO, fritids- og klubtilbud er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet.

Men SFO, fritids- og klubtilbud er også under forandring bl.a. på grund af de længere skoledage, som mange steder betyder, at børn og unge bruger mindre tid i SFO, fritids- og klubtilbud.
Det har medført en debatom den pædagogiske kvalitet i tilbuddene og et fokus på, om børn og unge i højere grad end tidligere fravælger tilbuddene, herunder om der er en social skævhed i, hvem der fravælger tilbuddene?

EVA har på opdrag fra Undervisningsministeriet undersøgt børn og unges brug af og kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud.

Med udgangspunkt i EVA’s rapport indbyder KL, BUPL og Ungdomsringen interessenter på området til en høring på Christiansborg torsdag 19. april 2018

Formålet med høringen er, med afsæt i resultaterne fra EVA’s rapport, at skabe en bredere debat om kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud.

Arrangementet er gratis og sidste tilmeldingsfrist er den 06.04.2018

Se folderen for arrangementet HER

 


Vil du vide mere?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk