Årsmøder og Kongres 2018


23. nov 2018 til 24. nov 2018
Brandbjerg Højskole, Vejle

Ungdomsringens årsmøder og kongres
Fredag og lørdag
23.–24. november 2018

Kære medlemmer i Ungdomsringen

Der indkaldes hermed til kongres i Ungdomsringen.

Fredag og lørdag den 23. - 24. november

Brandbjerg Højskole

Brandbjergvej 12

7300 Jelling

Ungdomsringens kongres afholdes ifølge vedtægternes § 5, stk. 7 den sidste hele weekend i november.

       Ifølge vedtægterne (§5, stk. 4) behandles følgende dagsordenpunkter (lørdag den 24. november fra. kl. 09.00).

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af Ungerådsformandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Ungdomsringens politikker
 6. Diskussion af og afstemning om indkommende forslag
 7. Godkendelse af budgetudkast
 8. Valg af:
  1. Formand
   Formand på valg i 2018 -1 årig. Ungdomsringens nuværende formand Simon Kollerup, medlem af folketinget, ønsker at stoppe efter 4 år som formand. Derfor skal Ungdomsringen have en ny formand. I første omgang er valget for 1 år, idet valg til formand afholdes i ulige år  
  2. Næstformand
   Næstformand på valg i 2018 -2 årig. Ungdomsringen har 2 næstformænd, der vælges i hhv. lige og ulige år. Den nuværende næstformand Lars Holme, Fritidscenterleder i Aalborg blev valgt i 2014 og igen i 2016 og ønsker at genopstille. Landsrådet indstiller Lars Holme til genvalg
  3. Ungerådsformand
   Valg af Ungerådsformand i 2018-2 årig. Ungdomsringens Ungerådsformand vælges i lige år for en 2-årig periode. Den nuværende Ungerådsformand Magnus Andersen, elektrikerlærling, Tårnby Ungdomsskole blev valgt i 2017 og er uafklaret på, om han ønsker genvalg. Kandidater kan melde sig på selve dagen jf. §5, stk. 9
  4. Revisorer
  5. Revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Ungdomsringens medlemmer kan indsende forslag til behandling på kongressen og forslag til kandidater til formand og næstformandsposten og skal være sekretariatet i hænde senest den 20. oktober på mail ungdomsringen@ungdomsringen.dk

Dagsorden med bilag udsendes til delegerede senest 2 uger inden kongressen.

Kongressen er i øvrigt åben for alle, både klub- og ungdomsskoleansatte, ungemedlemmer og de, som har deltaget i årsmødet.

Alle medlemmer, og deltagere på årsmødet, har taleret, men ikke stemmeret.

Medlemmer valgt som delegerede på regionsgeneralforsamlingerne har stemmeret.

Årsmødet starter fredag den 23. november kl. 10.00 og slutter umiddelbart før kongressen, lørdag den 24. november kl. 9.00. Det er gratis for delegerede til kongressen at deltage i årsmødet. Kongressen slutter senest kl. 17.00.

Ungeårsmødet afholdes både fredag den 23. november fra kl. 17.00  og lørdag den 24. november fra kl. 9.00 ifbm. kongressen.

Ungeårsmøde (§6, stk. 3)

Stk. 1: Ungeårsmødet afholdes en gang årligt i forbindelse med Ungdomsringens kongres, men skal være afsluttet inden selve kongressens start.

 Stk. 2: Ungeårsmødet er åben for  ungemedlemmer fra alle Ungdomsringens medlemmer. Alle fremmødte unge har tale og stemmeret. 

 Stk. 3: På Ungeårsmødes behandles følgende dagsorden

1.      Indkommende forslag til indstilling på kongressen

2.      Fremtidig virksomhed

3.      Årets tema

4.      Debat af indstilling af kandidat til Ungerådsformand (kun i lige år)

5.      Eventuelt

Se folder om kongres og årsmøde HER

Vel mødt til årsmøder og kongres 2018!

Generalforsamlinger i de 5 regioner foregår:

Du kan klikke på dem hver især for mere info :

25.09        Regionsgeneralforsamling - Region Sjælland 2018

26.09        Regionsgeneralforsamling - Region Midtjylland 2018

04.10        Regionsgeneralforsamling - Region Syddanmark 2018

11.10        Regionsgeneralforsamling - Region Nordjylland 2018

11.10        Regionsgeneralforsamling - Region Hovedstaden 2018

 

Brandbjerg højskole danner igen i år rammen om 2 intense dages fællesskab i Ungdomsringens ånd, hvor vi inviterer til inspirerende oplæg og vigtige samtaler med det formål at styrke det gode børne- og ungeliv og styrke fællesskaber med – og mellem – medlemmer og samarbejdspartnere.

Sæt stort kryds i kalenderen
Benyt anledningen til at tage afsted på en anderledes personaletur med fritids- og ungdomspædagogisk-/
politisk indhold og/eller invitér de unge med på demokratisk dannelses rejse med en
anderledes og sjovere kongres og mulighed for at møde andre unge politisk aktive i Ungdomsringen.

BEMÆRK
Der afholdes i år særskilt fredagsarrangement i teatersalen for de unge medlemmer med lækker festmiddag og masser af fællesskab og hygge – og selvfølgelig ingen alkohol.

DE VOKSNE:

10.00 Årsmøde:
Stærkere fællesskaber
Vi indbyder til Årsmøde for fagprofesionelle medlemmer og gode samarbejdspartere med spændende og aktuelle oplæg om temaet Det gode børne- og ungeliv – Stærkere fællesskaber, og vi gentager succesen fra sidste år med dialogiske og refleksive samtaler undervejs, som gør os klogere på, hvad vi i praksis fremadrettet skal gøre mere af.

16.30 Fredagscafé og indkvartering
Efter endt fagligt program er der indlagt et frikvarter med fredagscafé i Herregården, indkvartering på værelserne og mulighed for at klæde om til middagen.

18.30 Festmiddag
Festmiddag for de voksne i spisesalen og efterfølgende hyggeligt samvær. (til cirka midnat)

DE UNGE

17.00 Ankomst og in-check til Unge Årsmøde
Velkomst og forfriskning i Teatersalen, som er de unges base under hele arrangementet.
Indkvartering på elevværelser inden middagen.

18.30 Festmiddag
Fælles festmiddag i Teatersalen, underholdende indslag og intro til ungeråd og forberedelse til kongressen.

De voksne, som er sammen med de unge, spiser også i Teatersalen. (til cirka midnat)

Lørdag:
‘Kongres i Ringen 2018’
– en anderledes og sjovere kongres for børn, unge og voksne i Ungdomsringen

7.30 Fælles morgenbuffet i spisesalen
9.00 Fælles opvarmning til kongressen i salen
10.00 Kongres i Ringen 2018 åbnes
12.00 Politisk Frokost
13.00 Timeout – i regionerne
14.00 Kongres i Ringen 2018 – fortsættes
17.00 Kongressen i Ringen 2018 afsluttes.

Vi glæder os rigtig meget til vi skal ses til november.

Er der spørgsmål til årsmøde og kongres, så kan I kontakte Charlotte Risum på crj@ungdomsringen.dk


Vil du vide mere?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk
Hjælp til tilmelding?
Charlotte Risum Jensen
Charlotte Risum Jensen
Sekretariatsmedarbejder
Aktiviteter, festivals, kurser i regionerne, medlemsregistrering og feriekolonien Stenbjerg
70270050
crj@ungdomsringen.dk